top
logo

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

1. Legitymacje szkolne

 

A. W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 stycznia 2015 r., w którym został określony nowy wzór legitymacji szkolnej, proszę o pilne  złożenie dotychczas wydanych legitymacji  szkolnych u wychowawcy klasy,  w celu uzupełnienia na nich numeru PESEL ucznia.

Jednocześnie informuję, że w świetle obowiązujących przepisów legitymacje szkolne bez wpisanego numeru PESEL traktowane są jako nieważne i nie poświadczają uprawnień do ulgowych przejazdów. 
 

B. Jeśli Twoje dziecko zgubiło legitymację lub potrzebny jest duplikat jego świadectwa, konto, na które należy wpłacić należność za jego wydanie to:

 
82 1020 2313 0000 3902 0515 1099

 

Opłata za duplikat legitymacji szkolnej wynosi 9 złotych
 

2. Zalecenia dotyczące wyboru tornistra/plecaka szkolnego, a także wskazania jak prawidłowo zapakować i kontrolować jego właściwe użytkowanie przekazane dyrektorowi szkoły przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnegp

w Katowicach mgr Jolantę Kolanko
 

Zalecenia - przeczytasz je tutaj
 

3. Zebrania i konsultacje w roku szkolnym 2017/2018

 

ZEBRANIA KONSULTACJE
07.09.2017

11.10.2017

14.11.2017

14.12.2017

23.01.2018

19.04.2018

14.03.2018

 

29.05.2018

 

 

4. Siedmiolatek w szkole – obowiązujące przepisy


W związku ze zmianą przepisów odnoszących się do wieku rozpoczęcia przez dzieci realizacji obowiązku szkolnego, przypominamy kilka podstawowych faktów:
1. Rodzic dziecka siedmioletniego ma obowiązek, a sześcioletniego – ma prawo – do zapisania dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej.
2. Dzieci siedmioletnie i sześcioletnie przyjmowane są do klasy pierwszej szkoły obwodowej z urzędu – na podstawie zgłoszenia rodziców. Nie ma tu mowy o żadnej rekrutacji. Rekrutacja obejmuje tylko te dzieci, których rodzice wybiorą szkołę dla dziecka poza obwodem. Terminy takiej rekrutacji ustala gmina.

5. STYPENDIUM SZKOLNE 2017/2018

Wnioski na stypendium szkolne można składać u pedagoga szkolnego
mgr Patrycji Matyszczak w dniach 01 - 15.09.2017 r.
W piątek 01.09.2017 r. w godzinach 8.00 - 11.00
Od 4 września - w godzinach pracy pedagoga.

Kryterium dochodowe na osobę wynosi 514 złoty netto.

Wnioski można odebrać u pedagoga,

wniosek wraz z załącznikiami jest również do pobrania poniżej.

Druki do pobrania"
1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

2. Załącznik nr 1 - upoważnienie

3. Załącznik nr 6 - oświadczenie

4. Załącznik nr 6a - oswiadczenie

5. Załącznik nr 8 - zaświadczenie dla osób zatrudnionych
 

6. Czy Twoje dziecko jest uzależnione od komputera? Poczytaj i odpowiedz sobie...
7.  Informacje na temat Reformy Oświaty
8.  Informacja na temat programu "Bezpiecza i przyjazna szkoła"
 

9. Godziny pracy pedagoga szkolnego mgr Patrycji Matyszczak
 

Poniedziałek 10.00 - 11.35, 12.35 - 14.00
Wtorek 10.30 - 12.45
Środa

9.35 - 12.35

Czwartek 11.35 - 12.35 13.35 - 14.35
Piątek 8.45 - 12.00


 

 

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.