top
logo

Kto jest kim w szkole

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

Uczniowski Klub Sportowy (U.K.S.) „Sokół” działa przy Szkole Podstawowej nr 22 od listopada 2004 roku. Skupia w swoich szeregach uczniów i sympatyków szkoły. Działają w nim trzy sekcje sportowe: piłka nożna, piłka siatkowa i lekkoatletyka w których zapisanych jest ponad 100 uczniów, co stanowi około 40% ogólnej liczby uczniów szkoły.

Działalność klubu opiera się przede wszystkim na dotacji z Urzędu Miasta i w niewielkiej części na składkach członkowskich, które wynoszą 2 złote miesięcznie. Pieniądze z dotacji i składek przeznaczane są na zakup sprzętu i strojów sportowych, finansowanie dojazdów dzieci na zawody sportowe i ich wyżywienie a także na dofinansowanie wyjazdów letnich.


UKS. "Sokół" propaguje wśród uczniów i sympatyków szkoły: sport, aktywność fizyczną i zorganizowane spędzanie wolnego czasu w celu ich wszechstronnego rozwoju, a w szczególności sprawności fizycznej i umysłowej. Organizuje zawody w ramach współzawodnictwa międzyklasowego. Współpracuje z innymi szkołami iorganizacjami w celu przeprowadzania zawodów międzyszkolnych i środowiskowych. (Wyjątki ze Statutu U.K.S. "Sokół")

Poniżej znajdują się wiadomości na temat klubu i jego działalności w pierwszych latach swego istnienia  2004-2006 r OPIS

Działalność UKS "Sokół" w latach 2007-2014

Sprawozdanie z działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokół 22” za rok kalendarzowy 2016

Sport w roku szkolnym 2016/2017

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

SP22 wczoraj i dziś


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.