top
logo

Kto jest kim w szkole

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

Załącznik nr 1
do Zarządzenia 9/2017
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 22
im. Juliusza Słowackiego w Katowicach


Szkoła Podstawowa nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach
Szkolny zestaw programów nauczania w roku szkolnym 2017/2018

 

Przedmiot

Klasa

Okres

realizacji

Nr

programu

Nazwa programu, autorzy, wydawnictwo

Edukacja

wczesnoszkolna

I

2017/2018­

2019/2020

SP/1/17-

18

Program edukacji wczesnoszkolnej,Jadwiga Hanisz, wydawnictwo WSiP

Edukacja

wczesnoszkolna

II

2017-2018­

2018/2019

SP/2/17-

18

Ćwiczenia z pomysłem,Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Wiesław Went, wydawnictwo WSiP

Edukacja

wczesnoszkolna

III

2017/2018

SP/5/14-

15

Ćwiczenia z pomysłem. Program edukacji wczesnoszkolnej. J. Brzózka, K. Harmak, K. Izbińska, A. Jasiocha, W.Went, wydawnictwo WSiP

Język angielski

I

II

III

2017/2018­2019-2020 2017-2018­2018/2019 2017/2018

SP/3/13-

14

Program nauczania języka angielskiego zgodny z Nową Podstawą Programową dla I etapu edukacyjnego. Szkoła Podstawowa kl. I - III. I. studzińska, A. Mędela Wyd. MACMILLAN Polska

Język angielski

IV

2017/2018­2021- 2022

SP/3/17-

18

Program nauczania z języka angielskiego dla 2 etapu edukacji zgodny z Podstawą Programową z dn. 14.02.2017, Ewa Piotrowska, Tomasz Sztyber, wydawnictwo Macmillan

Język angielski

V, VI

2017-2018­

2018/2019

SP/9/13-

14

Program nauczania z języka angielskiego dla 2 etapu edukacji zgodny z Podstawą Programową (Rozporządzenia MEN z dn. 30.05.2014), Ewa Piotrowska,

 

 

 

 

 

Tomasz Sztyber,wydawnictwo Macmillan

Język angielski

VII

2017-2018­

2018/2019

SP/4/17-

18

Program nauczania z języka angielskiego dla klas VII i VIII2 etapu edukacyjnegoi zgodny z Podstawą Programową z dn. 14.02.2017, Ewa Piotrowska, Tomasz Sztyber,wydawnictwo Macmillan

Język polski

IV

2017/2018­2021-2022

SP/5/17-

18

Program nauczania języka polskiego. Jutro pójdę w świat. Świat w słowach i obrazach. Gramatyka i stylistyka. Klasy 4-8. Andrzej Surdej,wydawnictwo WSiP

Język polski

V, VI

2017-2018­

2018/2019

SP/4/13-

14

Program nauczania języka polskiego w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej.Beata Surdej, Andrzej Surdej, wydawnictwo WSiP

Język polski

VII

2017-2018­

2018/2019

SP/6/17-

18

Program nauczania. Bliżej słowa. Klasy 7-8.Ewa Horwath, Grażyna Kiełb, wydawnictwo WSiP

Historia

IV i VII

2017/2018­2021- 2022

SP/8/17-

18

Program nauczania historio. Szkoła podstawowa klasy 4-8, Anita Plumińska-Mieloch, wydawnictwo WSiP

Historia i społeczeństwo

V, VI

2017-2018­

2018/2019

SP/1/15-

16

Historia wokół nas. Program nauczania przedmiotu historia i społeczeństwo dla szkoły podstawowej. Radosław Lolo, Anna Pieńkowska, Rafał Towalski,wydawnictwo WSiP

Matematyka

IV

2017/2018­2021- 2022

SP/10/17-

18

Matematyka z plusem,M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech, wydawnictwo GWO

Matematyka

V

2017-2018­

2018/2019

SP/1/14-

15

Matematyka z pomysłem kl. V-VI, B. Dubiecka - Kruk, P. Piskorski, wydawnictwo WSiP

Matematyka

VI

2017-2018

SP/1/14-

15

Matematyka z pomysłem,B. Dubiecka - Kruk, P. Piskorski, wydawnictwo WSiP

Matematyka

VII

2017-2018-

SP/9/17-

18

Program nauczania matematyki w kl. 4-8 szkoły podstawowej,

 

 

 

2018/2019

 

uzupełnienie do klas 7-8, A. Makowski, T. Makowski, A. Tomińska, M. Petras, wydawnictwo WSiP

Przyroda

IV

2017/2018­2021- 2022

SP/11/17-

18

Program nauczania „Przyroda" 4 klasa Szkoła Podstawowa, E. Gramek, E. Kłos, W. Kofta, E. Laskowska, A. Melron, wydawnictwo WSiP

Przyroda

V, VI

2017-2018­

2018/2019

SP/11/13-

14

Program nauczania „Przyrodo witaj" Szkoła Podstawowa klasy IV-VI, E. Gramek, E. Kłos, W. Kofta, E. Laskowska, A. Melron, wydawnictwo WSiP

Biologia

VII

2017-2018

SP/12/17-

18

Program nauczania biologii dla II etapu edukacyjnego klas 5-8 Szkoły Podstawowej, E. Jastrzębska, E. Pyłka-Gutowska, wydawnictwo WSiP

Muzyka

IV - VII

2017/2018­2020- 2021

SP/13/17-

18

Program nauczania muzyki dla klas IV - VII. Cykl „Klucz do muzyki",U. Smoczyńska, K. Jakóbczak - Drążek, A. Sołtysik, wydawnictwo WSiP

Plastyka

IV i VII

2017/2018­2020- 2021

SP/14/17-

18

Program nauczania plastyki w klasach 4-7 Szkoły Podstawowej, B. Mikulik, wydawnictwo WSiP

Plastyka

V i VI

2017-2018­

2018/2019

SP/3/15-

16

Program nauczania plastyki w klasach 4-6 Szkoły Podstawowej ( II etap edukacyjny),B. Mikulik, wydawnictwo WSiP

Zajęcia

komputerowe

V i VI

2017-2018­

2018/2019

SP/4/15-

16

Program nauczania. Zajęcia komputerowe. Lekcje z komputerem. Klasy 4-6, W. Jochemczyk, I. Krajewska-Karnas, W. Karnas, A. Samulska, M. Wyczółkowski,wydawnictwo WSiP

Informatyka

IV i VII

2017/2018­2021- 2022

SP/15/17-

18

Program nauczania informatyki w klasach 4-8 szkoły podstawowej, W. Jochemczyk, I. Krajewska, W. Karnas, A. Samulska, M. Wyczółkowski, wydawnictwo WSiP

Wychowanie

fizyczne

IV i VII

2017/2018-

SP/16/17-

18

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły

 

 

 

2020- 2021

 

podstawowej,K. Warchoł

Wychowanie

fizyczne

V

2017-2018­

2018/2019

SP/17/17-

18

Program wychowania fizycznego z elementami edukacji zdrowotnej,T. Frołowicz

Wychowanie

fizyczne

VI

2017-2018-

SP/17/17-

18

Wychowanie fizyczne z elementami edukacji prozdrowotnej,T. Frołowicz

Religia

I - III

2017/2018­

2019/2020

SP/18/17-

18

W rodzinie dzieci Bożych nr AZ-1- 01/12,ks. Dr T. Śmiech, wydawnictwo Jedność

Religia

IV - VI

2017/2018­2019-2020

SP/5/14-

15

Odkrywamy tajemnice Bożego świata. Nr A2-2-02/12, ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek, wydawnictwo Jedność

Religia

VII   -

VIII

2017/2018­

2018-2019

SP/19/17-

18

Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin nr A- 2-3-01/13, ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek,wydawnictwo Jedność

Wychowanie do życia w rodzinie

V   -

VI

2017-2018­

2018/2019

SP/21/13-

14

„Wędrując ku dorosłości". Program nauczania. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas V - VI szkoły podstawowej,

T. Król, wydawnictwo Rubikon

Wychowanie do życia w rodzinie

VII

2017-2018

SP/20/17-

18

„Wędrując ku dorosłości". Program nauczania. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas VII szkoły podstawowej,T. Król, wydawnictwo Rubikon

Geografia

VII

2017-2018

SP/21/17-

18

Program nauczania. Geografia klasa 7,A. Głowacz, A. Lechowicz, M. Lechowicz, P. Stankiewicz, wydawnictwo WSiP

Doradztwo

zawodowe

VII   -

VIII

2017-2018­

2018/2019

 

P. Matyszczak

Fizyka

VII   -

VIII

2017-2018­

2018/2019

SP/22/17-

18

Spotkanie z fizyką - wyd. Nowa Era

Chemia

VII   -

VIII

2017-2018­

2018/2019

SP/23/17-

18

Świat chemii - wyd. WSiP

Język niemiecki

VII   -

VIII

2017-2018-

SP/24/17-

18

Meine Deutschtour - wyd. Nowa Era

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

SP22 wczoraj i dziś


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.