top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

Cele: Wyzwalanie aktywności rodziców na rzecz efektowności wychowania
Formy współpracy Sposoby realizacji
Działania przygotowujące rodziców do współpracy 1. Zawarcie kontraktu z rodzicami
2. Miejsce spotkań z rodzicami
3. Warsztaty dla rodziców (Prawo oświatowe o rodzicach w szkole w zakresie wspierania rozwoju dziecka).
Spotkania integrujące 1. Udział rodziców w uroczystościach, imprezach szkolnych, prezentacjach, festynach, itp.
2. Wycieczki, biwaki, "Zielona Szkoła"
3. Warsztaty integrujące
Edukacja rodziców 1. Otwarte zajęcia edukacyjne z udziałem rodziców.
2. Uczestnictwo w zajęciach specjalistycznych jako obserwator.
3. Warsztaty dla rodziców.
4. Udział rodziców WDN.
5. Szkolna biblioteczka rodzica.
6. Gazeta szkolna - artykuły dla rodziców.
7. Gazetka pedagoga szkolnego na korytarzu szkolnym.
Wspieranie rodziców 1. Spotkania ze specjalistami na terenie szkoły
2. Terapia rodzinna (poza szkołą).
3. Konsultacje indywidualne
4. „Akademia rodzica" - prelekcje, wykłady, warsztaty
Przekazywanie informacji 1. Zebrania informacyjne, wywiadówki
2. Raport z wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły
3. Strona internetowa
4. Konsultacje indywidualne
Powierzanie ról, funkcji 1. Pełnienie funkcji w Radzie Rodziców i Radzie Szkoły
2. Prowadzenie przez rodziców kół, klubów.
3. Pełnienie funkcji eksperta, organizatora, konsultanta, prelegenta, instruktora, opiekuna, sponsora, doradcy, inicjatora
Mierzenie jakości pracy szkoły 1. Udział rodziców mierzeniu wybranych obszarów pracy szkoły poprzez ich opiniowanie
2. Współudział w określaniu priorytetowych zadań szkoły

 

Sposoby upowszechniania
Tablica informacyjna
Sekretariat
Biblioteka
Zebrania z rodzicami

Monitorowanie, diagnozowanie, ewaluacja wdrożonego systemu:
Sposoby Termin Odpowiedzialny
Monitorowanie - warsztaty dla nauczycieli i rodziców z zastosowaniem metody metaplanu Maj Dyrektor
Skrzynka pytań Koniec roku szkolnego Dyrektor

 

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.