top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

Cele: zapewnienie właściwego przepływu informacji między wszystkimi organami szkoły.
Kto kogo informuje? W jaki sposób?
Dyrektor - Nauczyciele 1. „Księga" zarządzeń.
2. Tablica informacyjna w pokoju nauczycielskim.
3. Plenarne zebrania z radą pedagogiczną.
4. Zebrania zespołów nauczycielskich.
5. Dokumentacja szkolna (protokoły, plany pracy, zeszyt zastępstw, dzienniki)
6. Kalendarium szkolne.
7. „Dziuple" nauczycielskie.
8. Karty wycieczek.
9. Zeszyt wyjść.
10. Rozmowy indywidualne.
Dyrektor - pracownicy administracyjno-obsługowi 1. Zebrania informacyjne.
2. „Księga zarządzeń i komunikatów.
3. Zeszyt kontroli wewnętrznych.
4. Szkolenia narady.
5. Zeszyt wyjść
Dyrektor - rodzice 1. Tablica informacyjna na korytarzu szkolnym.
2. Informator o szkole.
3. Zebrania Rady Rodziców, Rady Szkoły.
4. Sekretariat.
5. „Dni konsultacji".
6. Zebrania z rodzicami ( raz w semestrze).
7. Skrzynka „Proponujemy, opiniujemy..."
8. Warsztaty z rodzicami.
9. Raport z wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły.
10. Strona internetowa szkoły.
11. Korespondenci
Dyrektor - uczniowie 1. Zebrania samorządu uczniowskiego.
2. Warsztaty z uczniami.
3. Tablica informacyjna na korytarzu szkolnym.
4. Kalendarium szkolne.
5. Gazetka samorządu uczniowskiego.
6. Strona internetowa.
7. Apele.
Nauczyciele - Rodzice 1. Zebrania informacyjne, wywiadówki.
2. „Dni otwarte"
3. Indywidualne konsultacje.
4. Uroczystości, imprezy szkolne, klasowe, środowiskowe.
5. Kronika szkoły.
6. Korespondencja.
7. Kontakt telefoniczny.
8. Udział rodziców w mierzeniu poprzez opiniowanie.
9. Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli.
10. Biblioteka.
11. Strona internetowa.
12. Lekcje otwarte.
Nauczyciele - uczniowie 1. Godzina z wychowawcą
2. Inne zajęcia edukacyjne.
3. Indywidualne konsultacje dla uczniów.
4. Tablica informacyjna.
5. Udział uczniów w mierzeniu jakości pracy szkoły poprzez opiniowanie.
6. Warsztaty z uczniami.
7. Różne formy pozalekcyjne.
8. WDN.
9. Kontrakty.
Nauczyciele - nauczyciele 1. Plenarne zebrania rady pedagogicznej.
2. Zebrania zespołów nauczycielskich.
3. WDN.
4. Pełnienie funkcji (opiekun stażu, przewodniczący zespołu, lider WDN)
5. Konsultacje indywidualne, grupowe
6. Biblioteka
7. Dokumentacja zespołów nauczycieli
8. Mierzenie jakości pracy szkoły
9. Lekcje otwarte, koleżeńskie
10. Tablica informacyjna.
Uczniowie - uczniowie 1. Zebrania samorządu uczniowskiego.
2. Tablice informacyjne
3. Gazetka samorządu uczniowskiego
4. Apele
5. Spotkania integracyjne (wycieczki, spotkania, inne)
Rodzice - rodzice 1. Zebrania rady Rodziców, Rady Szkoły
2. Zebrania z rodzicami
3. Tablice informacyjne

Sposoby upowszechniania systemu:

Statut
Zarządzenia
Tablica informacyjna
Strona WWW
Biblioteka
Zebrania z rodzicami
„Niezbędnik" wychowawcy

Sposoby Termin Odpowiedzialny
Ankietowanie Koniec roku szkolnego Dyrektor
Warsztaty z nauczycielami, uczniami, rodzicami (Dwa pytania trzy kolory") Raz w roku (ok. kwietnia) Dyrektor

 

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.