top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

Cele:
- wspomaganie nauczycieli w ich rozwoju zawodowym,
- zapewnienie wysokiego poziomu pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej nauczycieli.
Rodzaj działania Sposoby wykonania zadania
Rozpoznanie potrzeb szkoły w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli 1. Analiza wskaźników demograficznych.
2. Analiza wniosków pohospitacyjnych.
3. Analiza wyników sprawdzianu dla szóstoklasistów i badania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
4. Analiza wniosków wypływających z nadzoru pedagogicznego.
5. Analiza skarg i wniosków.
6. Warsztaty dla rodziców.
7. Warsztaty dla uczniów.
8. Analiza dokumentów opracowanych przez MEN (Strategia rozwoju edukacji)
Rozpoznanie potrzeb nauczycieli 1. Hospitacje lekcji.
2. Rozmowy pohospitacyjne.
3. Arkusze autoewaluacji nauczycieli.
4. Ankieta na temat doskonalenia zawodowego.
Zaplanowanie doskonalenia zawodowego 1. Opracowanie pięcioletniego planu doskonalenia nauczycieli
2. Opracowanie planu doskonalenia nauczycieli na dany rok szkolny.
Formy doskonalenia zawodowego:
a) Zewnętrzne formy doskonalenia 1. Studia podyplomowe.
2. Kursy doskonalenia zawodowego
3. Warsztaty.
4. Spotkania z metodykiem
5. Konferencje.
b) Wewnętrzne formy doskonalenia 1. Warsztaty prowadzone przez ekspertów
2. Warsztaty prowadzone przez członków rady pedagogicznej
3. Referaty wygłaszane na konferencjach szkoleniowych rady pedagogicznej
4. Lekcje pokazowe
5. Lekcje otwarte
6. Praca zespołów samokształceniowych
a) nauczycieli nauczania zintegrowanego
b) nauczyciele przedmiotów humanistycznych
c) nauczycieli przedmiotów ścisłych
8. Praca zespołu wychowawczego.
9. Gromadzenie w bibliotece szkolnej scenariuszy ciekawych zajęć, imprez…
10. Wzbogacanie działu metodycznego w bibliotece szkolnej.
11. Umożliwienie nauczycielom korzystania z Internetu, na terenie szkoły (biblioteka, godziny w pracowni komputerowej).
12. Spotkania ze specjalistami.
Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu zawodowym 1. Pokrywanie części kosztów doskonalenia (w miarę możliwości).
2. Przydział opiekunów młodych nauczycieli.
3. Przydział opiekunów stażu.
4. Zapewnienie nauczycielom stażyście kontraktowemu
obserwacji zajęć wychowawczych i edukacyjnych.
5. Organizowanie spotkań z opiekunami stażu.
6. Organizowanie spotkań dyrektora z młodymi /nowymi nauczycielami


Monitorowanie, diagnozowanie, ewaluacja systemu

Sposoby Termin Odpowiedzialni
Monitorowanie funkcjonowania systemu Systemtycznie Dyrektor
Ankiety Na koniec roku szkolnego. Dyrektor
Metaplan Po zakończeniu realizacji planu pięcioletniego Dyrektor

 

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.