top
logo

Kto jest kim w szkole

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

jadlospis sp22a

 Jadłospis stołówki szolnej SP22

na okres od 10 do 14 czerwca 2019 r. -  (pdfpdf)


*Godziny wydawania posiłków w roku szkolnym 2018/2019:

Godzina 10.30 - klasy I
Godzina 11.30 - klasy II i III
Godzina 12.30 - klasy IV i V
Godzina 13.30 - klasy VI-VIII

podane godziny mogą jeszcze ulec zmianie.

*Zasady korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr22 w Katowicach 

1. W stołówce szkolnej można nabyć codziennie obiady.

2. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie i nauczyciele szkoły. Osoby te mają obowiązek dostosować się do n/wym. poleceń.

3. Jednostkowy koszt obiadu zatwierdza Dyrektor szkoły. Opłata za korzystanie z posiłków przez uczniów obejmuje koszty produktów wykorzystanych do ich przygotowania i wynosi 3,00 zł. Opłata za korzystanie z posiłków przez inne osoby zatrudnione w szkole wynosi 7,60 zł.  I może ulec zmianie ze względu na wzrost cen.

4. Uczniowie korzystający z wyżywienia (z wyjątkiem oasóbkorzystajacych z dofinansowania z MOPS-u) powinni wypełnić kartę zgłoszenia na obiady. Istnieje możliwość wykupienia pojedynczych obiadów w wybrane dni tygodnia po wcześniejszym zgłoszeniu (najpóźniej 1 dzień wcześniej).

5. Odpłatność za obiady należy uregulować z góry do 10-go każdego miesiąca u intendenta lub na konto szkoły 82 1020 2313 0000 3902 0515 1099 w przypadku niedokonania wpłat w terminie uczeń może zostać skrwślony z listy. Odpłatność powinna być wtedy uregulow3ana do końca danego miesiąca.

6. Koszt niewykorzystanych posiłków po zakończeniu8 miesiąca zalicza się na poczet następnego miesiąca. Odliczeniu podlegaja nieobecności stołującego się zgłoszone u intendenta, bądź w sekretariacie szkoły najpóźniej w dniu poprzedzającym nieobecność. Nieobecności zgłoszone w danym dniu podlegają odliczeniu od następnego dnia po zgłoszeniu. Nieobecności nie zgłoszone nie będą podlegały odliczeniu przy opłacie za następny miesiąc. całkowitą rezygnację z obiadów należy zgłosić z jednodniowym wyprzedzeniem.

7. Odpłatność za obiady należy regulować u intendenta w godzinach od 9.00 do 13.oo.

8. Obiady wydawane są w godzinach os 10.30 do 13.30.

9. Uczniowie w czasie pobytu w stołówce zachowują się kulturalnie i stosują sie do poleceń wychowawców świetlicy, opekunów i pracowników stołówki.

Zasady wchodzą w życie z dniem 01.09.2016

Druki do pobrania:

 Karta zgłoszenia na obiady

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

SP22 wczoraj i dziś


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.