top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

§ 6
1. Środki Funduszu są przeznaczone na:
1) wypłaty świadczenia urlopowego dla nauczycieli,
2) wypoczynku dzieci i młodzieży w wieku od 7 do ukończenia 18 lat,
3) wczasów zakupionych w biurach turystycznych, wczasów profilaktyczno - leczniczych oraz pobytu w sanatorium na leczeniu lub rekonwalescencji,
4) wczasów organizowanych przez pracowników we własnym zakresie - „wczasy pod gruszą”,
5) wypoczynku w dni wolne od pracy, organizowanego w formie turystyki grupowej (wycieczki, rajdy , itp.),
6) biletów wstępu i karnetów na imprezy kulturalno - oświatowe i sportowo - rekreacyjne,
7) pomocy rzeczowej i finansowej (zapomogi pienieżne bezzwrotne),
8) zwrotne pożyczki na cele mieszkaniowe.
9) Świadczenia realizowane w postaci bonów towarowych, paczek lub wypłat gotowkowych.
10) Paczki świąteczne dla dzieci pracowników do ukończenia 13 roku życia.
2. Dofinansowanie do indywidualnych form wypoczynku przysługuje jeden raz w roku i jest wypłacane począwszy od 15 czerwca danego roku, w miarę posiadanych środków.

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.