top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

§ 4
1. Uprawnionymi do korzystania z Funduszu są:
1) Pracownicy - nauczyciele i pracownicy nie będący nauczycielami zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony i nieokreślony oraz na podstawie mianowania.
2) Pracownicy - przebywający na urlopach macierzyńskich, zdrowotnych i wychowawczych.
3) Emeryci i renciści, byli pracownicy szkoły, dla których Szkoła Podstawowa nr 22 w Katowicach była ostatnim miejscem pracy przed przejściem na emeryturę lub rentę.
4) Członkowie rodzin osób wymienionych w punktach 1-3, czyli:
a) pozostające na utrzymaniu dzieci własne, przysposobione przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej od 1 roku życia do ukończenia18 lat,
b) dzieci pobierające naukę w szkołach młodzieżowych oraz na studiach dziennych, nie mające własnego źródła utrzymania (jednak nie dłużej niż do 24 roku życia).

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.