top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

§ 1
1. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych opracowany w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi na podstawie przepisów:
1) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2003 r. , Nr 118,poz. 1112 ze zm.)
2) Ustawy z 4 marca 1994 r. o zakladowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 355 ze zm.),
3) Ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79. poz. 854 ze zm.),

§ 2
1. Niniejszy Regulamin określa Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych , zwany dalej „Regulaminem” Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach., z siedzibą w Katowicach przy ul. Wolskiego 3.
2. Regulamin określa zasady przyznawania środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na poszczególne cele, rodzaje i formy działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania ze świadczeń finansowanych z Funduszu.
3. Środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym, przechdzą na rok następny.

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.