top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

Załączniki do regulaminu:

Dokumentacja wycieczki/ imprezy krajoznawczo – turystycznej
Załącznik nr 1: Karta wycieczki / imprezy z celami, harmonogramem i programem oraz adnotacją dotyczącą stopnia zrealizowania celów i programu wycieczki
Załącznik nr 2: Oświadczenie opiekunów wycieczki o przyjęciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych im dzieci
Załącznik nr 3: Lista uczestników wycieczki/ imprezy
Załącznik nr 4: Oświadczenie uczniów ( uczestników wycieczki ) o zapoznaniu się z programem oraz regulaminem bezpieczeństwa i zachowania się uczniów podczas wycieczki i zobowiązaniem do bezwzględnego przestrzegania regulaminu.
Załącznik nr 5: Pisemne zgody rodziców/ prawnych opiekunów na udział uczniów w wycieczce/ imprezie wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem bezpieczeństwa i zachowania się uczniów podczas wycieczki
Załącznik nr 6: Regulamin wycieczki obejmujący: zadania i obowiązki kierownika i opiekunów wycieczki / imprezy oraz zasady bezpieczeństwa i zachowania się uczniów podczas wycieczki(§4, §5, §6 Regulaminu wycieczek szkolnych Szkoły Podstawowej nr 22 w Katowicach)
Załącznik nr 7: Karta wycieczki - wyjścia (w dwóch egzemplarzach)

Dokumentacja wyjścia w ramach zajęć edukacyjnych
Załącznik nr 8: Karta wycieczki
Załącznik nr 9: Lista uczestników wyjścia wraz z oświadczeniem opiekunów o przyjęciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych im dzieci

 

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.