top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

§ 10
Postanowienia końcowe


1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce szkolnej organizowanej w dniach zajęć szkolnych mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazaną przez dyrektora. Listę tych uczniów kierownik wycieczki lub wychowawca klasy dołącza do odpowiedniego dziennika klasowego.
2. Wszyscy opiekunowie, uczestnicy wycieczki oraz ich rodzice / prawni opiekunowie zobowiązani są zapoznać się z regulaminem i harmonogramem wycieczki.
3. Zapoznanie się z regulaminem i harmonogramem wycieczki podpisują wszyscy uczestnicy wycieczki oraz ich rodzice/ opiekunowie prawni.
4. Klasowe lub grupowe wyjście uczniów poza teren szkoły, organizowane w ramach lekcji nie stanowi wycieczki / imprezy krajoznawczo - turystycznej w rozumieniu §9 pkt. 3 niniejszego regulaminu. Nauczyciel organizujący takie wyjście, musi uzyskać na nie zgodę dyrektora szkoły. Wyjście należy odnotować w zeszycie wyjść służbowych znajdującym się w sekretariacie szkoły oraz w dzienniku lekcyjnym. Ponadto należy przedłożyć dyrektorowi szkoły do podpisu dokumentację wyjścia w ramach zajęć edukacyjnych, która zawiera: a) kartę wycieczki (w dwóch egzemplarzach), c) listę uczestników wraz z oświadczeniem opiekunów o przyjęciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych im dzieci, potwierdzone podpisem (w dwóch egzemplarzach)
5. Na wszelkie odstępstwa od regulaminu musi wyrazić zgodę dyrektor szkoły.

Regulamin opracował zespół w składzie:
Katarzyna Wójcik
Dagmara Urbanek
Aleksandra Willner

Wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Szkoły

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.