top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

Rozdział I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1
Szkoła Podstawowa nr 22 z siedzibą w mieście Katowice przy ul. Wolskiego 3 zwana dalej „Szkołą” jest szkołą publiczną.

§ 2
Organem prowadzącym szkołę jest gmina Katowice. Organem nadzorującym jest Kuratorium Oświaty w Katowicach.

§ 3
Szkoła działa z mocy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z Późn. zm.) uchwały nr 66/99 Rady Miejskiej Katowic z dnia 15.03.1999r. w sprawie reorganizacji szkół podstawowych na terenie miasta Katowice w związku z wprowadzeniem reformy ustroju szkolnego, Uchwały nr VIII/68/99 Rady Miejskiej Katowic z dnia 15.03.1999r. w sprawie obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice.

§ 4
Czas trwania nauki w szkole wynosi 6 lat. Nauka jest obowiązkowa.

§ 5
1. Szkoła nosi nazwę Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach.
2. Ustalona nazwa jest zasadniczo używana przez szkołę w pełnym brzmieniu.
3. Na pieczęciach i stemplach może być używany czytelny skrót nazwy.
4. Szkoła posiada sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

§ 6
Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. Tablice i stemple zawierają nazwę, numer porządkowy i siedzibę szkoły.

§ 7
Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.