top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

Statut Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w KatowicachTekst jednolity - wprowadzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 1 października 2013 r.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991roku o Systemie Oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 ) z późniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r. Nr. 97, poz. 6740 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół ( Dz. U. z 19.06.2001r. Nr 61 poz. 624),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół ( Dz. U. Nr 35, poz. 222).

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.