top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

III. ZAŁOŻENIA PROGRAMU:
• zintegrowanie działań dyrektora, nauczycieli, rodziców i uczniów,
• systematyczna analiza wyników nauczania (sprawdziany diagnostyczne z każdego przedmiotu - do końca listopada 2012 na poziomie klas V, VI,
• sprawdziany interprzedmiotowe - według tabeli w załączniku,
• wdrażanie nowych programów i metod, mających na celu poprawę efektów kształcenia,
• motywowanie uczniów do nauki,
• wyrabianie wzorców, cech i postaw, skierowanych na osiągnięcie sukcesu,
• ewaluacja programu i umiej ętności wyciągania wniosków,
• współdziałanie nauczycieli w zespołach przedmiotowych,
• uświadomienie nauczycielom, rodzicom i uczniom celowości podejmowanych działań dydaktycznych i wychowawczych,
• motywowanie rodziców i innych osób do wspólnego działania wspierającego realizowanie programu.

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.