top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

II. CELE PROGRAMU

CEL GŁÓWNY:
• poprawa efektywności kształcenia w szkole (podnoszenie wyników sprawdzianu po kl. VI).

CELE SZCZEGÓŁOWE:
• doskonalenie efektów procesu dydaktycznego, w standardach PISANIE, CZYTANIE, ROZUMOWANIE, KORZYSTANIE Z INFORMACJI, WYKORZYSTANIE WIADOMOŚCI.
• kształcenie i doskonalenie umiejętności kluczowych,
• korelacja działań uwzględniających program nauczania, standardy wymagań i kompetencje kluczowe wszystkich nauczycieli,
• zmniejszenie liczby uczniów mających bardzo niskie wyniki sprawdzianu, zwiększenie liczby uczniów z najwyższymi wynikami,
• świadome działanie nauczycieli i rodziców i uczniów w zakresie skuteczności działań dydaktycznych i wychowawczych, które wpłyną na sukcesy uczniów i zminimalizują dydaktyczne porażki,
• doskonalenie metod nauczania nauczycieli poprzez podnoszenie kwalifikacji, udział czynny w pracach zespołów przedmiotowych,
• systematyczne śledzenie i analizowanie skuteczności podjętych działań oraz wyciąganie wniosków i ewaluacja owych działań.
• systematyczne i konsekwentne wprowadzanie zmian w pracy dydaktycznej, wychowawczej w celu poprawy wyników nauczania,
• pedagogizacja rodziców, uświadomienie im potrzeby ścisłej współpracy "szkoły” i "domu” w celu osiągnięcia lepszych wyników.

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.