top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

Kadra pedagogiczna

Bardzo mocną stroną Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach jest kadra pedagogiczna, a przecież nawet najlepsza koncepcja pracy nie ma szans powodzenia i możliwości realizacji, jeżeli nie jest akceptowana i przyjęta przez współpracowników. Dotychczasowe osiągnięcia i działania, różnorodność pomysłów i rozwiązań organizacyjnych mobilizują Grono Pedagogiczne oraz pracowników obsługi i administracji do twórczej, zespołowej pracy na rzecz rozwoju uczniów. Stale wzrasta w naszej szkole świadomość pedagogiczna w zakresie nieustającego rozwoju zawodowego, który wynika z charakteru pracy nauczyciela, ważnego autorytetu wżyciu wielu młodych ludzi. Wszystkie zajęcia edukacyjne są prowadzone przez nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje. Zdecydowana większość nauczycieli posiada też wysokie kompetencje do nauczania i prowadzenia dodatkowych zajęć. Kadra pedagogiczna szkoły jest stabilna i wszyscy posiadają wymagane kwalifikacje. Do rozwoju szkoły ważne jest w najbliższych latach skupienie się na :

a) Uzupełnianiu wiedzy z zakresu prawa oświatowego, pedagogiki i psychologii,

b) Podnoszeniu kompetencji z zakresu umiejętności komunikacyjnych i negocjacyjnych oraz pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

c) Przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu.

d) Zachęcaniu nauczycieli do udziału w projektach edukacyjnych, do różnych form doskonalenia zawodowego, wymiany doświadczeń i zdobywaniu kolejnych szczebli awansu zawodowego.

e) Utrzymanie dobrych relacji interpersonalnych i właściwego klimatu w szkole

f) Preferowanie wśród nauczycieli takich cech jak: samodzielność, samodyscyplina, odpowiedzialność, rzetelność i twórczy krytycyzm.

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.