top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

Podnoszenie poziomu dydaktyki

 • Rozwijanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli – wprowadzenie w szerszym zakresie lekcji otwartych, organizowanie warsztatów wyjazdowych, stały monitoring potrzeb w zakresie doskonalenia.
 • Systematyczna ewaluacja pracy nauczycieli – ankiety autoewaluacyjne na koniec semestru.
 • Diagnozowanie osiągnięć uczniów na różnych etapach ich kształcenia.
 • Wnikliwa analiza wyników sprawdzianów, uwzględnianie ich w tworzeniu planu pracy.
 • Dalsze doskonalenie nauczycieli nie tylko w zakresie analizowania wyników sprawdzianu, ale kształcenia od klasy I umiejętności kluczowych badanych w czasie sprawdzianu.
 • Analiza skuteczności stosowanych metod i form pracy.
 • Praca metodą projektów.
 • Inspirowanie nauczycieli do udziału w projektach edukacyjnych, realizacja innowacji „One , two, three - angielski lubimy my”.
 • Wykorzystanie w procesie lekcyjnym technologii informatycznych.
 • Doskonalenie wewnątrzszkolnego systemu oceniania pod kątem wspierania i motywowania ucznia do nauki, oceniania kształtującego.
 • Doskonalenie systemu nadzoru pedagogicznego ze szczególnym naciskiem na obserwacje.
 • Praca zespołu wychowawczego i zespołów przedmiotowych.
 • Systematyczna troska o rozwój bazy materialnej szkoły oraz wzbogacenie wyposażenia szkoły.

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.