top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

Rozwój organizacyjny

Szkoła to organizacja, która uczy i wychowuje. Jej rozwój zależy od czynnika ludzkiego zarówno w ujęciu indywidualnym jak i zbiorowym. Podstawa rozwoju każdej organizacji,     w tym szkoły, jest dobra komunikacja oraz zaangażowanie pracowników, szerokie wykorzystanie planowania w Szkole Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego                      w Katowicach:

a) Demograficzne
Niekorzystne procesy demograficzne skutkują malejącą liczbę uczniów, a co za tym idzie zmianą liczby pracowników,

b) Rynkowe
Bliskie sąsiedztwo trzech innych szkół podstawowych powoduje „odpływ” części naszych uczniów

c) Społeczno – polityczne
Ciągłe zmiany przepisów prawa oświatowego, brak stabilizacji, wciąż jeszcze duża liczba uczniów z rodzin o niskim statusie społeczno – ekonomicznym.

d) Technologiczne
Komputeryzacja i unowocześnienie bazy szkoły.

Zmiany spowodowane czynnikami demograficzne powodują konieczność wprowadzenia nowych, bardziej atrakcyjnych metod i form pracy. Malejąca liczba pracowników wymusza precyzyjny podział obowiązków oraz stosowanie personalnej odpowiedzialności za powierzone rezultaty działań. Konieczne jest wypracowanie skutecznej komunikacji oraz mechanizmów szkoleń i przekazywania wiedzy.

 Czynniki rynkowe powodują, że szkoła musi sprostać konkurencji innych placówek, dostosować swoja ofertę do preferencji lokalnej społeczności. Niestety często o wyborze szkoły decyduje jej położenie. Pobliskie Osiedle „Tysiąclecia” zdecydowanie wygrywa z Załężem, gdzie szkoła bez wsparcia z zewnątrz skazana jest na porażkę.

Postęp technologiczny wymusza stosowanie nowoczesnych narzędzi komunikacji. Nabiera znaczenia umiejętność gromadzenia i szybkiego dostępu do informacji.

Polityka personalna i metody zarządzania muszą być jasne i nakierowane między innymi na podniesienie zadowolenia z pracy, co z kolei prowadzi do niskiej absencji, zmniejszenie konfliktów pomiędzy kierownictwem a pracownikami, pomiędzy pracownikami i pomiędzy pracownikami i uczniami.

Podstawą funkcjonowania i rozwoju szkoły jest właściwie zmotywowany personel, angażujący się w poszukiwanie nowych koncepcji pracy, tworzący klimat zaufania, integrujący całą społeczność szkolną oraz realizacja nowatorskich działań.

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.