top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

Koncepcja rozwoju szkoły

  • Uzyskiwanie coraz lepszych wyników w nauczaniu (sprawdzian po klasie szóstej, sukcesy absolwentów, sukcesy naukowe, sportowe i artystyczne uczniów)
  • Stałe wzbogacanie oferty edukacyjnej (innowacje pedagogiczne, programy autorskie)
  • Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych dla dzieci zdolnych
  • Integrowanie społeczności lokalnej. Zaangażowanie większej liczby rodziców do współpracy ze szkołą
  • Kontynuowanie wieloletnich dobrych tradycji szkoły. Organizowani spotkań absolwentów
  • Poszukiwanie sojuszników, Działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu.
  • Promowanie najlepszych uczniów (nagrody rzeczowe), nauczycieli (wnioski o odznaczenia i nagrody, precyzyjny system motywacyjny)
  • Promowanie zdrowia (kontynuacja działań w ramach ogólnopolskiej sieci szkół promujących zdrowie, ekologii i postaw patriotycznych
  • Funkcjonowanie, jako zintegrowany zespół przygotowanych, świadomych swoich obowiązków i efektów pracy uczniów, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi
  • Stosowanie nowoczesnego nauczania i tradycyjnego wychowania w wyróżniającej się dobrym wyposażeniem w sprzęt i pomoce dydaktyczne, zadbanym obiekcie z pięknym otoczeniem, życzliwą i rodzinną atmosferą, bliskimi kontaktami z emerytowanymi pracownikami szkoły, kulturą osobistą i szacunkiem uczniów.

Rada Rodziców 28. 08. 2015       …........................................................

Rada Pedagogiczna 31. 08. 2015...............................................................

Samorząd Szkolny (uczniowie) 31. 08. 2015...........................................

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.