top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

Autorami innowacji są nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 22:
mgr Beata Karaś, nauczyciel języka polskiego,
mgr Barbara Kurzak-Kawka,nauczyciel historii,
mgr Dorota Gawin, nauczyciel przyrody.

1. Wstęp
W Polsce wśród młodego pokolenia świadomość poczucia tożsamości z regionem, w którym się mieszka i z którego się pochodzi, jest stosunkowo niska. Na naszych oczach umierają podstawowe elementy tradycji kulturowej Śląska związane z przemysłem hutniczym i górniczym.

Potrzebne są wielorakie wielostronne działania budujące tożsamość z regionem u dzieci poprzez przybliżenie uczniom znajomości własnego regionu w aspekcie wartości i różnorodności środowiska naturalnego, kulturowego i społecznego oraz wdrożenie uczniów w pożądany system wartości i kształtowania postaw przynależności do swojej "Małej Ojczyzny".

Edukację regionalną należy realizować kompleksowo na różnych przedmiotach. Jej wdrażanie trzeba rozpoczynać stosunkowo wcześnie, bowiem predyspozycje ukształtowane w wieku szkolnym odznaczają się wysokim stopniem trwałości. Uczeń czwartej klasy znajduje się w ważnym momencie budowania swojej przyszłości. Przechodzi z etapu wczesnoszkolnego do tzw. Klas starszych. Jest w tym okresie chłonny wiedzy i nastawiony na odbiór nowych bodźców, co sprzyja kształtowaniu takich uczuć jak szacunek do tradycji, historii, ludzi i tworzących historię regionu i jego dzień codzienny, poczucie wrażliwości na piekno przyrody, umiejętność odbioru dóbr kultury dostępnych w najbliższej okolicy. Bezpośredni kontakt z dziedzictwem kulturowym regionu ułatwi uczniom nawiązanie emocjonalnych relacji z otoczeniem i być może, wyzwoli poczucie zrozumienia i „odnalezienia” swojego miejsca na ziemi..

Wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym środowiska spoiły, w której pracujemy, opracowałyśmy koncepcje regionalnej klasy autorskiej obejmującej podstawowe zagadnienia edukacji regionalnej. Innowacja dotyczy uczniów klas IV w roku szkolnym 2007/2008. Głównym celem jest przygotowanie uczniów do systematycznego pogłębiania wiedzy o regionie, rozwijania faktycznego zainteresowania uczniów problemami najbliższego środowiska.

2. Zgłoszenie innowacji pedagogicznej celem wpisu do wykazu w Kuratorium Oświaty w Katowicach

3. Opis innowacji

4. Ewaluacja

5. Zakres tematyczny zajęć (treści programowe) z podziałem na przedmioty które obejmuje innowacja.

6. Bibliografia

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.