top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

Zadania Termin realizacji Prowadzący
Realizacja treści zawartych w podstawie programowej kl. I-III:
- zachowanie w sytuacji zagrożenia ze strony ludzi, zwierząt (niebezpieczne i chore zwierzęta), roślin (np. trujące owoce, liście, grzyby),zjawisk przyrodniczych (burza, huragan, powódź, pożar, śnieżyca, lawina);
- zachowanie w sytuacji wypadku;
- powiadamianie dorosłych o zagrożeniu, niebezpieczeństwie lub wypadku;
- znajomość numerów telefonów pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji oraz ogólnopolskiego numeru alarmowego 112;
- prawidłowe wzywanie pomocy.
Cały rok szkolny Wychowawcy klas I - III
Realizacja tematów z zakresu udzielania pierwszej pomocy na lekcjach wychowawczych w klasach IV-VI Cały rok szkolny Wychowawcy klas IV - VI
Nauka udzielania pierwszej pomocy w ramach działalności Szkolnego Koła PCK (klasy IV-VI) Cały rok szkolny J. Jasińska
Realizacja programu „Ratujemy i uczymy ratować” Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (klasy I-III) Cały rok szkolny J. Jasińska
Realizacja zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy w świetlicy szkolnej Wg planu Wychowawcy świetlicy
Organizacja szkolnego konkursu znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy - eliminacje do konkursu „Mały ratownik" IV-V 2012 r. J. Jasińska
Przygotowanie reprezentantów szkoły do konkursu „Mały ratownik” organizowanego przez Biuro Zarządu Rejonowego PCK w Katowicach. V 2012 r. J. Jasińska
Warsztaty dla nauczycieli - podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy Wg planu pracy kół samokształceniowych J. Jasińska
Apel szkolny - przypomnienie numerów alarmowych i zasad udzielania pomocy Wg harmonogramu apeli J. Jasińska

 

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.