top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

Zadania Sposób realizacji Termin Odpowiedzialni
1. Działania w ramach Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. 1.1. Aktywny udział w prelekcjach,   pogadankach i szkoleniach organizowanych w ramach programu „Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie”.
 
1.2.Realizacja programu „W drodze do Londynu” propagującego aktywność fizyczną oraz igrzyska olimpijskie.

Rok szkolny 2011/2012

 

 

 

Cały rok szkolny

D. Karpińska
J. Jasińska
P. Matyszczak
 


 
D. Karpińska
J. Jasińska
P. Matyszczak

2. Promowanie zdrowego stylu życia 2.1. Organizacja imprez sportowych i kulturalnych o tematyce zdrowotnej na szczeblu szkolnym.
 
2.2. Udział w międzyszkolnej rywalizacji sportowej.
 
2.3. Działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokół 22”. Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych i wakacji.
 
2.4. Dzień Sportu Szkolnego.
 
2.5. Organizacja rajdu szkolnego.
 
2.6. Konkurs plastyczny „W drodze do Londynu”

Na bieżąco
 Wg terminarza rozgrywek
 
Cały rok szkolny, okres ferii
i wakacji.
 

VI 2012 r.
 
VI 2012 r.
 
IV-V 2012 r.

Wychowawcy klas
 
 
D. Karpińska
 
 
D. Karpińska
 
 
 
 
D. Karpińska
J. Jasińska
K. Wójcik
 
B. Kurzak- Kawka
3. Rozwój sprawności fizycznej 3.1. Wyłonienie grup dyspanseryjnych do gimnastyki korekcyjnej.
 
3.2. Kontynuacja współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 33 - organizacja nauki pływania i zajęć korekcyjnych na basenie.
Wrzesień 2011 r.
 
 
Cały rok szkolny
D. Karpińska
Pielęgniarka szkolna - B. Syrek
D. Karpińska
4. Propagowanie higieny i profilaktyki zdrowotnej 4.1. Realizacja zajęć gimnastyki korekcyjnej.
 
4.2. Prelekcje dla uczniów i rodziców przygotowane przez pielęgniarkę szkolną.
      
 
4.3. Realizacja zagadnień z zakres higieny osobistej i zdrowia psychicznego na godzinach wychowawczych i zajęciach wychowania do życia w rodzinie.
 
4.4. Działalność Szkolnego Koła PCK.
 
 
4.5. Prowadzenie szkolnego konkursu czystości.
 
4.6. Wdrażanie do dbałości o czystość i porządek otoczenia.
 
4.7. Realizacja zajęć prozdrowotnych w świetlicy szkolnej.

Rok szkolny 2011/2012
 
Wg planu
 

 


Cały rok szkolny
 
 
 
 


Rok szkolny 2011/2012
 
Cały rok szkolny
 
 
Na bieżąco
 
 
Wg planu

D. Karpińska
 
 
Pielęgniarka szkolna - B. Syrek
 
Wychowawcy klas
D. Karpińska

 

 


J. Jasińska
 
A. Willner
Samorząd szkolny
 
Nauczyciele, pracownicy szkoły
 
Wychowawcy świetlicy

5. Dbanie o bezpieczeństwo w szkole i poza nią. 5.1. Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania agresji.
 
5.2. Spotkania klas I -III z policjantem.
 
5.3. Realizacja programu profilaktycznego „Bezpieczne dziecko - przyjaciel Sznupka”.
 
5.4. Realizacja wychowania komunikacyjnego, przygotowanie uczniów do egzaminu na kartę rowerową.
 
5.5. Stała współpraca z dzielnicowym i inspektorem do spraw nieletnich.
 
5.6. Systematyczna współpraca z kuratorami uczniów.
 
5.7. Pedagogizacja rodziców na wywiadówkach z zakresu bezpieczeństwa dzieci poza szkołą.
Cały rok szkolny
 
 
Wrzesień 2011 r.
 
Rok szkolny 2011/2012
 
 
Wg planu
 
 
 
 
Cały rok szkolny
 
 
Cały rok szkolny
 
 
Wg planu
Pedagog szkolny
P. Matyszczak
 
Wychowawcy klas I - III
Pedagog szkolny
P. Matyszczak Wychowawcy klas
 A. Piekorz
B. Kurzak –
- Kawka,
M. Nikonowicz
 
Pedagog szkolny
P. Matyszczak
 
Pedagog szkolny
P. Matyszczak
 
Pedagog szkolny
P. Matyszczak Wychowawcy klas

 

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.