top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

Opiekunem Szkolnego Samorząd Szkoły Podstawowej nr 22 jest pani mgr Renatą Gaweł.

W skład Samorządu wchodzą:
Przewodnicząca - Ania Rączkowska z klasy VIa
Wiceprzewodniczące:
Katarzyna Kipka z klasy Vb
Bogdańska Natalia z klasy IVb

Na pierwszym zebraniu odbyły się wybory uzupełniające do Samorządu, w wyniku których wybrane zostały wymienione wyżej wiceprzewodniczące oraz ustalono przewodniczących sekcji i ich obowiązki.

Sekcje:
1) Organizacyjno - porządkowa:
- codzienne losowanie „szczęśliwego numerka” (uczeń, który może być zwolniony z odpytywania i kartkówek)
- pomoc w organizowaniu imprez szkolnych
- dbałość o porządek na cotygodniowych apelach
- dbałość o porządek w szkole i wokół niej
- dopilnowanie porządku po zabawach i dyskotekach.
- sprawdzanie czystości w klasach
Przewodnicząca: Sołtysiak Dagmara

2) Redakcyjna:
- przygotowanie planu pracy SU na rok 2007/2008
- redagowanie gazetki ściennej, aktualizowanie informacji
- dokumentowanie pracy SU
Przewodnicząca: Natalia Bogdańska

3) kulturalno - rozrywkowa:
- pomoc w imprezach organizowanych na terenie szkoły (kiermasz świąteczny, święto szkoły, poczta walentynkowa, wróżby andrzejkowe; życzenia z okazji dnia chłopca, dnia kobiet, zabawa karnawałowa)
- dekoracje związane z tematycznymi zabawami i dyskotekami
- organizowanie konkursów
Przewodnicząca: Karolina Makles

4) pomocy koleżeńskiej:
- pomoc słabszym kolegom i koleżankom w nauce
- kontakt z klasami I-III
- akcje charytatywne
Przewodnicząca: Katarzyna Kipka

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.