top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

Nasza szkoła przystąpiła do programu Szkoła Globalna zaproponowanego przez Polską Akcję Humanitarną. Program jest prowadzony pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Rezultatem uczestnictwa w programie będzie lepsze przygotowanie naszych uczniów do wyzwań współczesnego świata.

Aktywne włączenie się do programu pomoże nam również w realizacji nowej podstawy programowej, która wymaga w większym stopniu myślenia w kategoriach globalnych.

Program składa się z trzech kroków:
* nauki o sprawach globalnych,
* badania środowiska uczniów,
* akcji przeprowadzonych przez uczniów.

Dzieci będą poruszały tematy związane z:
*prawami człowieka,
* bardziej sprawiedliwego handlu,
* kulturą innych ludzi,
* zmianami klimatu na ziemi.

Wszystkie powyższe tematy będziemy rozpatrywać w wymiarze globalnym w kontekście relacji Północ - Południe.
* świat jest większy niż pamiętamy na co dzień,
* globalizacja dotyka każdego aspektu otaczającej nas rzeczywistości,
* poprzez zaangażowanie w sprawy globalne uczniowie mogą przyczynić się do tego, aby świat był lepszy.

Mamy nadzieję, że realizacja tego programu pomoże naszym uczniom zrozumieć otaczający świat i przygotuje ich na sprostanie wyzwaniom jakie niesie z sobą życie w zglobalizowanym świecie.

Więcej informacji o programie znajdziecie nba stronie internetowej www.szkolaglobalna.pl

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.