top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

Od 2008 do 2013 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach realizuje projekt systemowy „Damy radę – program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt ma na celu ułatwienie integracji społecznej i zawodowej osobom zagrożonym trwałym wykluczeniem społecznym. w ramach tego projektu działa program mający na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci w wieku wczesnoszkolnym oraz wzrost świadomości dzieci w zakresie dbania o własne bezpieczeństwo. OPIS i FOTO


Koordynacja programu: PCAL (Program Centrum Aktywności Lokalnej)
Realizacja: rok szkolny 2010/2011

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.