top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

Celem programu jest edukacja dzieci w zakresie bezpieczeństwa: w domu, w szkole, na drodze i w czasie zabawy. Każda szkoła, która zgłosiła się do programu otrzymała bezpłatne materiały edukacyjne, pomocne w przeprowadzaniu zajęć. Po zrealizowaniu programu szkoła nabywa prawo posługiwania się Certyfikatem „Klubu Bezpiecznego Puchatka”. Program jest kierowany do wszystkich klas pierwszych szkół podstawowych z całej Polski. Realizacja: realizujemy program od 2010 roku.


CELE PROGRAMU
• Edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają swoją naukę w szkole.
• Wytworzenie u dzieci naturalnych sposobów unikania i reagowania na zagrożenia.
• Edukacja rodziców w zakresie ochrony dzieci przed zagrożeniami.
• Zwrócenie uwagi nauczycieli nauczania początkowego oraz dyrektorów szkół na konieczność edukowania dzieci w szeroko rozumianej tematyce bezpieczeństwa

ZASADY PROGRAMU
A. PRZEDMIOT PROGRAMU:
Nauczyciele klas I szkół podstawowych przeprowadzają lekcje na temat bezpieczeństwa w oparciu o materiały edukacyjne przesłane przez Organizatorów Programu. Szkoły podstawowe przekazują wszystkim pierwszoklasistom książeczki z zadaniami dotyczącymi bezpieczeństwa do uzupełnienia w domu oraz broszurę informacyjną dla rodziców. Materiały te zostaną również przekazane szkołom podstawowym przez Organizatora.
B. ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU:
Zgłoszenie do udziału w Programie następuje poprzez rozmowę telefoniczną i/lub poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, zamieszczonego na stronie internetowej Programu (www.bezpiecznypuchatek.pl).

C. REALIZACJA PROGRAMU
1. Szkoły podstawowe, zgłoszone do Programu otrzymują przesyłkę, zawierającą:
• materiały edukacyjne dla nauczycieli wraz ze scenariuszami lekcji,
• książeczki dla dzieci z ćwiczeniami,
• broszurę informacyjną dla rodziców,
• certyfikat „Klubu Bezpiecznego Puchatka” dla szkoły podstawowej, potwierdzający udział w Programie.
2. Na podstawie nadesłanych materiałów nauczyciele realizują Program.
3. Materiały przeznaczone dla dzieci nauczyciele przekazują Pierwszoklasistom, a broszury informacyjne ich rodzicom.
4. W trakcie roku szkolnego nauczyciele przeprowadzają w szkołach Test Bezpieczeństwa, który odbędzie się w listopadzie 2012 r. Informacja o Teście Bezpieczeństwa zostanie zamieszczona po rozpoczęciu Programu przez Organizatora na stronie www.bezpiecznypuchatek.pl. Test Bezpieczeństwa będzie sprawdzał wiedzę Pierwszoklasistów z zakresu bezpieczeństwa w domu, w szkole i na drodze.

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.