top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

Projekt ministerialny, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkoła otrzymała tytuł Szkoły Odkrywców Talentów w czerwcu 2011 roku. Szczegóły na  stronie http://efs.men.gov.pl/projekt-szkola-odkrywcow-talentow

Działające w szkole koła, rozwijające uzdolnienia uzdolnienia.

Klub Młodego Grafika
1. Opis zajęć, pracy dodatkowej lub dziedzin aktywności: Poradzony w dwóch grupach wiekowych: klasy II i III oraz klasy IV-VI. Uczniowie pracują na programie Publisher. Młodsi uczą się projektować okazjonalne kartki i zaproszenia. Starsi we współpracy z kółkiem dziennikarskim redagują szkolną gazetkę przy wykorzystaniu wzoru Biuletyn.
2. Opis dokonań uczniów: Grupa młodsza przygotowuje wzory i wykonuje kartki okolicznościowe oraz zaproszenia, które są wykorzystywane w ramach kalendarza szkolnych uroczystości np. Barbórka . Grupa starsza dokonuje składu i zajmuje się oprawą graficzną gazetki „Ekspress szkolny”, którą tworzą sami uczniowie raz na kwartał. Zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień: artystycznych
 
Klub Małego Mądrali
1. Opis zajęć, pracy dodatkowej lub dziedzin aktywności: Uczestnikami są uczniowie klas I i II. Celem zajęć jest rozwijanie i zachęcanie uczniów do działania, poszukiwania wiedzy, podejmowania wyzwań oraz kreatywnego rozwiązywania problemów. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów i zajęć edukacyjnych.
2. Opis dokonań uczniów: Uczniowie podejmują każde nawet trudne zadania i umiejętnie dążą do wykonania go do końca. Pracują nad motywacją oraz kreatywnym rozwiązaniem otrzymanych zadać. Dbają o pozytywne bodźce, pracę w grupie oraz wzajemną motywację. Chętnie wykonują zadania wymagające logicznego myślenia. Zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień: innych. Zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu innych uzdolnień: interdycylinarnych

Eksperymenty przyrodnicze
1. Opis zajęć, pracy dodatkowej lub dziedzin aktywności: Na zajęcia przychodzą dzieci z klas I - III. Celem zajęć jest rozwijanie i zachęcanie uczniów do działania i poszukiwania wiedzy o otaczającym je świecie. Podczas spotkań wyjaśnia się zjawiska chemiczne i fizyczne zachodzące w przyrodzie. Uczy się pracy z mikroskopem.
2. Opis dokonań uczniów: Posługując się prostymi odczynnikami tłumaczą zjawiska fizyczne i chemiczne, z którymi dzieci spotykają się codziennie. Uczniowie samodzielnie wykonali sól do kąpieli, sprawdzali co szybciej zatonie. Dowiedzieli się skąd mamy prąd i czy komórki w cebuli naprawdę istnieją. Zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień: przedmiotowych

Kuchnia artystyczna
1. Opis zajęć, pracy dodatkowej lub dziedzin aktywności: Zajęcia dla dzieci z klas I-III których celem jest przybliżenie zasad: higieny, zdrowego odżywiania, savoir-vivre. Uczniowie uczą się planować zdrowe posiłki, sporządzać listę zakupów, robić zakupy, przygotowywać proste potrawy, nakrywać do stołu oraz wspólnie celebrować posiłki.
2. Opis dokonań uczniów: Uczniowie przy zachowaniu odpowiedniej higieny i bezpieczeństwa pracy przygotowują soki, sałatki i inne smaczne posiłki, którymi chętnie częstują innych uczniów. Samodzielnie planują menu i zakupy na następne zajęcia. Przynoszą przepisy kulinarne, które chcieliby zrealizować podczas zajęć. Zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień: technicznych

Klub Przyjaciół Przygód
1. Opis zajęć, pracy dodatkowej lub dziedzin aktywności: Do klubu należą uczniowie z klas III-VI. Celem jest propagowanie turystyki. Uczniowie poprzez zajęcia w terenie i wycieczki poznają piękno Polski. Uczą się odpowiedniego zachowania w górach, lasach czy nad jeziorami. Dbają o środowisko i propagują ekologiczne zachowania.
2. Opis dokonań uczniów: Organizują wyjścia plenerowe i wycieczki krajoznawcze do ciekawych zakątków Polski. Poznają uroki wędrówek o różnych porach roku. Przygotowują wyjazd poszukując ciekawych miejsc oraz atrakcji turystycznych. Zorganizowali spotkanie z Krzysztofem Wielickim. Zdobywają Koronę Gór Polskich. Zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu innych uzdolnień: organizacyjnych, turystyczno- przyrodniczych

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.