top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

Koordynatorem edukacji ekologicznej na terenie szkoły jest mgr Dorota Gawin. Jest to jedna ze ścieżek edukacyjnych wplecionych w programy nauczania szkoły podstawowej.

Podstawa prawna ścieżki edukacyjnej
Podstawa programowa kształcenia ogólnego (Dz.U. nr 61 z dn. 19.06.2001 r. poz. 625). Zasadniczym celem ścieżki ekologicznej jest przygotowanie dzieci i młodzieży do przyjęcia odpowiedzialnej postawy wobec otaczającego świata. Zadbanie o czystość wód, ziemi, powietrza, jak też ekologiczne podejście do własnego organizmu - to wymóg współczesności. Od zdyscyplinowania wszystkich obywateli już od najmłodszych lat będzie w dużym stopniu zależeć nasze zdrowie, samopoczucie i estetyka otoczenia. Nauczyciele szczególnie winni pomóc uczniom nie tylko w uzyskaniu niezbędnych informacji, ale przede wszystkim w wytworzeniu takich nawyków, by nie zniszczyć tego, co czyste, piękne i wspomaga harmonijny rozwój człowieka.

Realizacja zadań
Jednym ze sposobów realizacji podstaw programowych edukacji ekologicznej są różnorodne akcje przeprowadzane w naszej szkole.

Przykładowe akcje, apele, warsztaty ekologiczne, obchody Dni Ziemi  itp. Oto przykładowe formy realizacji zadań w ramach programu edukacji ekologicznej.

Posadź swoje drzewko FOTO
Sprzątanie świata FOTO
Projekt "Młody znawca płazów" FOTO
Tydzień Ekologiczny OPIS
Obchody Dni Ziemi FOTO
Zajęcia przyrodnicze w świetlicy OPIS

Cele edukacyjne
1. Dostrzeganie zmian zachodzących w otaczającym środowisku oraz ich wartościowanie.
2. Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska.

Zadania szkoły
1. Ukazanie zależności stanu środowiska od działalności człowieka.
2. Ukazywanie mechanizmów i skutków niepożądanych zmian.

Treści nauczania
1. Wpływ codziennych czynności i zachowań w domu, szkole, miejscu zabawy i pracy na stan środowiska naturalnego.
2. Style życia i ich związek z wyczerpywaniem się zasobów naturalnych.
3. Przykłady miejsc (w najbliższym otoczeniu), w których obserwuje się korzystne i niekorzystne zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym.
4. Degradacja środowiska - przyczyny, wpływ na zdrowie człowieka oraz jej związek z formami działalności ludzi.
5. Obszary chronione oraz ich znaczenie w zachowaniu różnorodności biologicznej; zasady zachowania się na obszarach chronionych.

Osiągnięcia
1. Prowadzenie obserwacji w najbliższej okolicy.
2. Wskazywanie pozytywnych i negatywnych aspektów ingerencji człowieka w środowisko

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.