top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

Edukacja europejska to jeden z kierunków w pracy naszej szkoły: nauczycieli i uczniów.

Pracujemy wielotorowo:

1. Przede wszystkim postawiliśmy na wiedzę. Uważamy, że bez znajomości przynajmniej jednego języka obcego człowiek XXI wieku jest intelektualnym kaleką. Z tego powodu już drugi rok grupa 10 nauczycieli z naszej szkoły zgłębia tajniki języka angielskiego.

Pracujemy w dwóch grupach: dla początkujących i średniozaawansowanych. Od października 2010 r. grupa średniozaawansowana ma zajęcia z native spikerem. Nie ma, naszym zdaniem, lepszej metody uczenia się języka obcego.

2. Uczniowie pogłębiają swe językowe umiejętności na dwóch kółkach języka angielskiego.

3. Klasa V koresponduje ze swymi kolegami z Hiszpanii - oczywiście w języku angielskim.

4. Znaleźliśmy partnerów i razem ze szkołami z Belgii, Włoch, Hiszpanii, Rumunii i Turcji przygotowujemy aplikację do programu Comeniusa na lata 2011- 2012.

Chcemy zająć się bogactwem kulturowym naszych miast i regionów. W grupie 6 szkół zamierzamy realizować projekt "The European book of cultural heritage". Planowana data rozpoczęcia projektu: X.2011 r.
 
Nasz główny cel to poznanie dziedzictwa kulturowego naszych przodków i dokonań współczesnych twórców, kształcenie sprawności manualnej, wyobraźni i sprawności w posługiwaniu się językiem angielskim. W czasie realizacji projektu będziemy pisać książkę, zawierającą ilustracje, krótką narrację, która będzie także przesyłana online. Książka będzie zawierać cztery części: w pierwszej zawrzemy informacje o architekturze ciekawych miejsc w naszych krajach, miastach, dzielnicach.

Dzieci będą tworzyły makiety "niezwykłych" budynków. Poznają historię krajów partnerskich, ich dorobek artystyczny, najważniejsze zabytki, pomniki, obrazy. Zwrócona zostanie także uwaga na funkcje sztuki, architektury. Będziemy poznawać i szukać twórców dawnych i obecnych. W pierwszej części, miasta muszą się zaprezentować w jak najbardziej kreatywny sposób.

W drugiej części książki zajmiemy się festiwalami, poznamy te, które są organizowane w naszym mieście, sami zorganizujemy własny festiwal. W trzeciej części odbędziemy spacer ulicami miasta, szukając pomników, historycznych miejsc, ważnych gmachów. Na zakończenie projektu chcielibyśmy przygotować festiwal, który będzie kombinacją wszystkich wcześniej opracowywanych tematów: jedzenia, tańca, wystaw.

Przyszły projekt będzie realizowany przez całą społeczność szkolną, będzie on wpisany w plan pracy szkoły, uwzględniony w trakcie zajęć dydaktycznych i wychowawczych. Koresponduje z realizowanymi w naszej placówce innowacjami: "Bawimy się w teatr" i "Moja mała ojczyzna". Zwiększy motywację do nauki języka angielskiego, pozwoli lepiej poznać własny kraj, region, miasto, poznać kulturę i tradycje państw i regionów, w których mieszkają i pracują nasi partnerzy w projekcie.

Umożliwi nauczycielom wzbogacenie warsztatu pracy, zwiększy wrażliwość uczniów na odbiór dzieł sztuki, przyczyni się do rozwoju sprawności językowej, wzbogaci warsztat plastyczny. Najbliższym działaniem będzie wizyta przygotowawcza, która zaplanowana jest w dniach 11-15.01.2010 r. w Brugii w Belgii. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie naszego udziału w tej wizycie. Oczekujemy na wyniki.

5. Pani dyrektor złożyła wniosek o udział w wizycie studyjnej dla kadry kierowniczej w oświacie. Wyniki 19.11.2010 r.

6. W latach 2006 -2009 realizowaliśmy projekt Comeniusa „ETOR - jak uczymy czytać w zjednoczonej Europie” OPIS


7. Co roku w maju organizujemy Tydzień Europejski, a w jego ramach konkurs europejski. Obchody tygodnia europejskiego, którte miały miejsce w naszej szkole:

Rok szkolny 2006/2007 FOTO
Rok szkolny 2007/2008 FOTO
Rok szkolny 2008/2009 OPIS i FOTO
Rok szkolny 2009/2010 OPIS i FOTO
 
8. Nie skupiamy się tylko na Europie. Uczymy się nawzajem tolerancji, szacunku dla każdego człowieka, poszanowania dla cudzych poglądów. Uwrażliwiamy na ludzkie cierpienie, potrzeby i troski. Właśnie jako podsumowanie naszych dwuletnich działań otrzymaliśmy Certyfikat Szkoły Globalnej.

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.