top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

Zadania Sposób realizacji Termin
1. Działanie w ramach Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. 1.1. Aktywny udział w prelekcjach, pogadankach i szkoleniach organizowanych w ramach  programu „Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie”. Rok szkolny.
1.2.Realizacja programu „W drodze do Londynu" w ramach zadań Szkoły Promującej Zdrowie na rok szkolny 2011/12. Cały rok szkolny.
2. Promowanie zdrowego stylu życia. 2.1. Organizacja imprez sportowych i kulturalnych o tematyce zdrowotnej na szczeblu szkolnym. Na bieżąco.
2.2. Udział w międzyszkolnej  rywalizacji sportowej. Wg. terminarza rozgrywek.
2.3. Działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokół 22”. Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych w okresie ferii zimowych i wakacji. Cały rok szkolny, okres ferii i wakacji.
2.4. Dzień Sportu Szkolnego. Czerwiec.
2.5. Organizacja rajdu szkolnego. Czerwiec.
2.6. Konkurs plastyczny „Mój pierwszy krok do Olimpiady”. Kwiecień - Maj.
3. Rozwój sprawności fizycznej 3.1. Wyłonienie grup dyspanseryjnych do gimnastyki korekcyjnej. Wrzesień
3.2. Kontynuacja współpracy ze SP 33 organizacja nauki pływania i zajęć korekcyjnych na basenie. Cały rok szkolny.
4. Propagowanie higieny i  profilaktyki zdrowotnej. 4.1. Realizacja zajęć gimnastyki korekcyjnej. Rok szkolny.
4.2. Prelekcje dla uczniów i rodziców przygotowane przez pielęgniarkę szkolną, np. na temat wad postawy u dzieci. Wg planu.
4.3. Realizacja zagadnień z zakresu  higieny osobistej i zdrowia psychicznego na godzinach wychowawczych i zajęciach wychowania do życia w rodzinie. Cały rok szkolny.
4.4. Działalność Szkolnego Koła PCK. Rok szkolny.
4.5. Prowadzenie szkolnego konkursu czystości. Cały rok szkolny.
4.6. Wdrażanie do dbałości o czystość i porządek otoczenia. Na bieżąco.
4.7. Realizacja zajęć prozdrowotnych w świetlicy szkolnej. Wg planu.
5. Dbanie o bezpieczeństwo w szkole i poza nią.    5.1. Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania agresji. Cały rok szkolny.
5.2. Spotkania klas I - III z policjantem. Wrzesień.
5.2. Spotkania klas I - III z policjantem. Rok szkolny.
5.4. Realizacja wychowania komunikacyjnego, przygotowanie uczniów do egzaminu na kartę rowerową. Wg planu.
5.5. Stała współpraca z dzielnicowym i  inspektorem do spraw nieletnich. Cały rok szkolny.
5.6. Systematyczna współpraca z kuratorami uczniów. Cały rok szkolny.
5.7. Pedagogizacja rodziców na wywiadówkach z zakresu bezpieczeństwa dzieci poza szkołą    Wg planu.

 

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.