top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

 

Zagadnienie Sposoby realizacji    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
    

Cele
    


    

Uwagi

1.
    

Orientacja przestrzenna            i kształtowanie umiejętności społecznych dzieci.
    

1. Kształtowanie świadomości schematu własnego ciała.

 

 

 

2. Rozwijanie zdolności

 do przyjmowania własnego punktu widzenia – określenie przestrzeni.

 

 

 

3. Rozwijanie umiejętności określenia położenia przedmiotów względem siebie.

 

 

4. Wdrażanie dzieci

 do rozpatrywania otoczenia

 z punktu widzenia innej osoby.

 

 

 

5. Ułatwianie orientowania  się na kartce papieru.
    

·        Kształtowanie świadomości własnego ciała, różnicowanie lewej i prawej strony.

·        Zabawy pantomimiczne.

·        Rysowanie człowieka.

 

·        Wprowadzenie kierunków od osi własnego ciała

       w górę, w dół, w przód, w tył, w lewo, w prawo.

·        Chodzenie „pod dyktando”.

·        Ćwiczenia z woreczkiem.

 

 

·        Miś widzi co innego – zabawa z misiami.

·        Zabawa Szukamy schowanego przedmiotu

·        Wytyczanie kierunków od obranego przedmiotu : na lewo od…, na prawo od  …itp.

 

·        Ustalenie położenia obiektów względem drugiej osoby.

·        Skutki obrotu.

·        Ćwiczenia ruchowe wymagające szybkiej orientacji w przestrzeni.

 

·        Kartka: brzeg górny, dolny, lewy, prawy.

·        Rysowanie greckiego wzoru.

·        Szlaczki – z góry na dół.

·        Labirynty

·        Schodki i myszka

 
    

Ćwiczenia  odbywają się przez cały rok, nasilenie przypada

na wrzesień.

2.
    

Rytmy
    

1.Wdrażanie dzieci do wychwytywania prawidłowości

 i korzystania z rytmów

 w nabywaniu umiejętności matematycznych.

 

 

 

 

 

 

2. Dostrzeżenie regularności dziesiątkowego systemu pozycyjnego.
    

·        Ćwiczenia rytmiczne sprzyjające dostrzeganiu regularności.

·        Odczytywanie i kontynuowanie rytmu.

 

·        Rytmiczna organizacja czasu – dzień i noc

·        Rytmiczna organizacja czasu – pory roku, miesiące

 

 

 

 

 

·        Głośne liczenie i wsłuchiwanie się w rytm liczebników.

·        Liczenie po dwa

·        Liczenie po pięć

·        Liczenie po dziesięć

 
    

Ćwiczenia przewidziane we wrześniu.

 

Wskazane przeprowadzenie na początku roku kalendarzowego

 

 

 

3.
    

Liczenie
    

1. Wspomaganie dzieci

w dostrzeganiu i stosowaniu reguł, które są stosowane w liczeniu obiektów.

 

2. Kształtowanie umiejętności liczenia.
    

·        Ile przedmiotów jest w pudełku?

·        Z której strony rozpocząć liczenie?

·        Zabawa Licz do przodu, Licz do tyłu

 

 

·        Doskonalenie umiejętności liczenia w grach

        i zabawach np  Parzyste – nieparzyste.

·        Zabawa z cyklu Polowanie na tygryska

 
    

 

4.
    

Dodawanie                                   i odejmowanie
    

1. Kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania na poziomie manipulacji przedmiotami
    

·        Ustalenie sumy i różnicy poprzez policzenie obiektów po każdej manipulacji typu dodać

       ( dosunąć, dołożyć) lub odjąć ( zabrać, odsunąć)

·        Liczenie palców i rachowanie na palcach.

·        Zabawy i sytuacje zadaniowe, które wymagają dodawania i odejmowania na zbiorach zastępczych

·        Dodawanie i odejmowanie na liczydełkach

·        Wdrażanie dzieci do liczenia po dwa, po trzy,

       po cztery z jednoczesnym wskazaniem płytek

       na miarkach krawieckich.

·        Wdrażanie dzieci do rachowania w pamięci – Zabawy z dominem

·        Układanie i rozwiązywanie zadań z treścią na dodawanie i odejmowanie. Rachowanie na koralikowym liczydle.

·        Zadania o samochodach na parkingu i ciastkach – symulacja sytuacji.

 
    

 

5.
    

Myślenie przyczynowo – skutkowe.

Równości i nierówności
    

1. Ustalenie w jakiej kolejności

 i co trzeba zrobić, aby osiągnąć cel.

2. Powodowanie zmian odwracalnych

i nieodwracalnych. Obserwacja ich skutków.

 

 

 

 

 

3.Przybliżenie dzieciom sensu równości i nierówności, wprowadzenie znaków =,<, >

 

 

 

 

 

 

4. Układanie i korygowanie zadań celowo źle sformułowanych z użyciem figur liczbowych.

 

5. Doliczanie jako sposób ustalenia, ile jest razem.
    

·        Zabawy tematyczne.

·        Wyprawa do parku.

 

·        Wprowadzanie zmian odwracalnych – wieża          z klocków. Seria zadań eksperymentalnych: przekształcanie plasteliny.

·        Wprowadzenie zmian nieodwracalnych – mieszanie farb, osolona woda.

·        Wprowadzenie zmian częściowo odwracalnych –przecięta kartka, pocztówkowe puzzle.

 

 

·        Policz, zastanów się i zrób tak, żeby było dobrze

·        Zabawa: Ile ziarenek jest w drugiej dłoni?

·        Zadania z figurami liczbowymi – kostki domina.

·        Dokładanie i zabieranie kartoników z figurami liczbowymi lub zmiana znaków=,<, >.

 

 

 

·        Tu i tu jest tyle samo. Można wstawić znak =.

·        Korygowanie zadań poprzez dokładanie                         i zabieranie kartoników z figurami liczbowymi.

 

 

·        Ile patyczków jest w drugiej dłoni?

 

 
    

Realizacja

w czasie całego roku szkolnego

 

 

 

Realizacja

w połączeniu

z zajęciami plastycznymi

6.
    

Klasyfikacja
    

1. Tworzenie kolekcji. Słowne uzasadnienie sposobu grupowania przedmiotów.

2. Przybliżanie dzieciom sensu klasyfikowania na poziomie operacji konkretnych.

3. Segregowanie i opisywanie obiektów według podanych cech.

4. Korzystanie z umiejętności klasyfikowania i segregowania w sytuacjach życiowych.

 
    

·         Kartonikowe sklepy.

 

 

·        Zadania z kartami logicznymi.

 

 

·        Zadania z guzikami i klockami.

 

 

·        Plan sprzątania i układania przedmiotów.

·        Próby klasyfikowania przedmiotów codziennego użytku na poziomie operacyjnym i klasyfikowanie obiektów pomyślanych.

 
    

Realizacja             w połączeniu           z tematem                  „ Moje pasje, moje kolekcje’

7.
    

Rozwój operacyjnego rozumowania. Aspekt kardynalny pojęcia liczby naturalnej
    

1.Ustalenie liczby elementów            w zbiorze przedmiotów, wprowadzenie zmian w ich położeniu i wnioskowanie                 o liczbie elementów po obserwowanej zmianie.

2. Porównywanie liczebności dwóch zbiorów. Przeliczanie            i różne sposoby łączenia w pary elementów tych zbiorów.

 

3. Ustalenie liczby elementów          w dwóch zbiorach, wprowadzenie zmian w układzie elementów i wnioskowanie o ich liczbie zbiorach po obserwowanych zmianach.

 
    

·        Ile jest trójkątów?

·        Krążki układane na wiele sposobów.

·        Klocki układane na wiele sposobów.

 

 

 

·        Dziurki i kółeczka – rysowanie i łączenie.

·        Czy tu i tu jest tyle samo? Różne sposoby łączenia w pary elementów dwóch zbiorów.

 

 

·        Patyki i prostokątne kartoniki – układanie porównywanie przed i po zmianie układu.
    

 

8.
    

Wspomaganie operacyjnego rozumowania. Aspekt porządkowy liczby naturalnej.
    

1.Ustawienie obiektów                   w szeregu lub rzędzie, numerowanie. Wskazanie wybranego obiektu w szeregu (rzędzie), a także następnego             i poprzedniego.

 

2.Wskazywanie miejsca liczby  w uporządkowanym szeregu, określenie cech następników            i poprzedników tej liczby.
    

·        Schodki i piłeczki.

·        Na którym krześle siedzę, które krzesło jest po mojej prawej, a które po lewej stronie?

·        Które miejsce mam w szeregu? Jaki numer ma dziecko stojące po mojej prawej, a jaki po mojej lewej stronie?

·        Odczytywanie numerowanych stron w książce. Następna i poprzednia strona.

·        Zabaw Winda w wieżowcu o 150 piętrach

·        Numerowanie stron w książce.

 

 

 
    

 

 

 

Ćwiczenia           w czasie zajęć w-f

9.
    

Pojęcie liczby naturalnej. Liczby pierwszej dziesiątki
    

1. Zapisywanie symboliczne kolejnych liczb -1,2,3,4,5.

2. Zapisywanie czynności ruchowych za pomocą liczb               i znaków.

 

 

3. Porównywanie i zapisywanie liczb, która liczba jest większa,            a która mniejsza.

4.Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 5. Zapisywanie działań.

5. Umiejętność zapisywania liczb 6,7,8,9,10.

6, Rozwiązywanie zadań                     z treścią.

 
    

·   Figury liczbowe i zapis cyfrowy.

·  Bardzo pechowy pociąg – odczepianie wagonów wskazanych.

·  Zapisywanie liczb na dywaniku.

 

 

 

·  Gra Kto ma większa liczbę?

·  Zadania Porównaj dwie liczby i wstaw znak.

 

·        Dodawanie klocków, liczmanów..

·        Odejmowanie w zakresie 5.

·        Zapisywanie działań matematycznych.

·        Zapisywanie liczb.

·        Porównywanie liczb – zabawa w Bingo.

·        Gra w karty – Środkowa wygrywa.

·        Rozwiązywanie działań okienkowych.

 

 
    

 

10.
    

Liczby drugiej i trzeciej dziesiątki
    

1. Kształtowanie pojęć liczbowych na poziomie intuicyjnym.

2. Kształtowanie operacji konkretnych.

3.Przybliżenie liczb 11,12,13,14,15.

4. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20.

 

 

 

 

 

 

 

5. Poznajemy liczby 21,22,……30.
    

·        Liczby 10, 11, 12, 13, 14, 15 na chodniczku liczbowym.

·        Na którym krześle jest zabawka?

·        Połóż przed sobą określoną liczbę liczmanów.

 

·        Dodawanie i odejmowanie w zakresie 15 na liczydle koralikowym.

 

·        Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20                      bez przekroczenia progu dziesiątkowego                                i z przekroczeniem progu .

·        Liczenie na liczydle kartonowym.

·        Zapisywanie czynności rachunkowych.

·        Porównywanie: o tyle więcej, o tyle mniej.

·        Rozwiązywanie zadań z okienkiem.

·        Liczby na miarce krawieckiej.

·        Strony w książce.

·        Dodawanie na liczydle koralikowym. Zapisywanie czynności rachunkowych.

·        Rozwiązywanie zadań okienkowych.

·        Porównywanie różnicowe : o tyle więcej, o tyle mniej.

 

 

 
    

 

11.
    

Zadania z treścią

 
    

1. Kształtowanie u dzieci umiejętności układania                       i rozwiązywania zadań z treścią.
    

·        Przekształcanie sytuacji życiowych w zadania matematyczne.

 

·        Rozwiązywanie i układanie zadań za pomocą obrazów.

·        Układanie i rozwiązywanie zadań z treścią                     z wykorzystaniem obrazów do przedstawiania akcji.

·        Układanie i rozwiązywanie zadań z treścią                         z wykorzystaniem obrazów przedstawiających puste naczynia, pojemniki.

·        Rozwiązywanie zadań tekstowych                                       z wykorzystaniem  liczydełek i liczmanów.

 
    

 

12.
    

Rozszerzenie zakresu liczbowego do 100.
    

1. Dostrzeganie regularności dziesiątkowego układu liczenia.

 

 

 

 

 

 

 

2. Odszukiwanie miejsca liczb w szeregu liczbowym( zakres 100), wskazywanie liczb mniejszych            i większych od wybranej liczby.

 

3. Wspomaganie dzieci                        w liczeniu i rachowaniu                     w zakresie 100.
    

·   Grupowanie patyczków i wiązanie po 10 i po 100.

·  Liczenie w szerokim zakresie z wykorzystaniem miarki krawieckiej.

·  Głośne i ciche liczenie dalej od wskazanej liczby.

·  Odnajdywanie strony w książce i liczenie następnych stron.

·  Liczenie dziesiątkami.

·  Liczenie od jednej liczby do drugiej.

 

·   Korzystanie z zauważonej regularności dziesiątkowego systemu liczenia- Stonoga.

·  Polowanie na tygrysa  na chodniczku o 20 płytkach.

·  Polowanie na tygrysa  na chodniczku o 100płytkach.

·  Liczby prezentowane na liczydle tradycyjnym.

·  Układanie i rozwiązywanie zadań tekstowych                     na dodawanie i odejmowanie w obrębie 100 ( bez przekroczenia progu dziesiątkowego) na liczydłach  i chodniczku liczbowym.

 
    

 

13.
    

Mierzenie długości
    

1. Porównywanie długości kilku obiektów i szacowanie: te są tej samej długości, ten jest najkrótszy, ten jest najdłuższy.

2. Mierzenie długości krokami, łokciem, dłonią, palcami, patyczkiem, sznurkiem, linijką.

3. Doświadczenia pomagające dzieciom wnioskować o tej samej długości.

4. Poznawanie narzędzi do pomiary długości.

 

 

5.Rozwiązywanie zadań wymagających mierzenia długości.
    

 

·        Co jest wyższe?

·        Co jest niższe?

·        Mierzenie szkoły.

·        Mierzenie długości ławek i parapetów.

 

·        Harmonijka i prosty pasek papieru.

·        Rulonik i prosty pasek papieru.

·        Dwa sznurki.

·        Czym dorośli mierzą długość?

·        Poznawanie narzędzi do pomiaru długości – miarka krawiecka, miarka stolarska, linijka.

 

·        Ile potrzeba sznurka do zapakowania paczki?

·        Mierzenie mebli w klasie.

 

 
    

 

14.
    

Intuicja geometryczna Figury geometryczne
    

1. Umiejętność konstruowania  figur geometrycznych i badanie  ich własności.

2. Wspomaganie intuicji geometrycznej.

 

 

 

3. Projektowanie                              i konstruowanie szlaczków, ogrodów, kafelkowanie podłogi.

 

 

 

 

 

 

4. Edukacyjne doświadczanie symetrii.

 
    

·        Konstruowanie trójkątów, prostokątów                         i kwadratów.

·        Konstruowanie koła, rysowanego za pomocą sznurka i ołówka.

·        Konstruowanie wielokątów – zabawy ruchowe.

·        Wycinanie z kartonu prostokątów różniących się wielkością i porównywanie długości ich boków.

 

·        Układanie szlaczków i rozet z karteczek w kształcie poznanych wcześniej figur – kolorowa geometria.

·        Projektowanie ogrodów.

·        Projektowanie pałacowej podłogi z kafelków.

·        Rysowanie kwadratów, prostokątów i trójkątów         na kartce w kratkę.

 

 

 

·        Piękno symetrii: motyle, kwiaty, płatki śniegowe.
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja                   w połączeniu               z zajęciami plastycznymi              i technicznymi.

15.
    

Waga i ważenie

 
    

1. Wspomaganie dzieci w

operacyjnym rozumowaniu  w zakresie pomiaru ciężaru ( masy)

 

 

 

2. Kształtowanie umiejętności ważenia.

 

 

 

 

3. Pomaganie dzieciom                         w zorientowaniu się w tym, jak  paczkowany jest towar i gdzie znajdują się informacje dotyczące ciężaru.
    

·        Konstruowanie wagi z patyka  i ważenie różnych przedmiotów.

·        Pomaganie dzieciom w oddzieleniu cech ciężaru             i ustaleniu, że ciężar nie zależy od wyglądu obiektów.

 

 

·        Oglądanie różnych rodzajów odważników. Prezentacja najczęściej stosowanych jednostek pomiaru ciężaru: 1 gram, 1 kilogram.

·        Ważenie różnych przedmiotów  i ustalenie, co jest lżejsze, co waży tyle samo.

 

·         Wycieczka do sklepu.

·        Zabawa w sklep – kupowanie i ważenie.

 

 

 

 
    

Edukacja techniczna

16.
    

Objętość
    

1.Wspomaganie dzieci                     w operacyjnym rozumowaniu       w zakresie ustalania stałości ilości płynu.

 

 

 

2.Odmierzanie płynu miarką litrową.
    

·        Obserwowanie zmian towarzyszących przelewaniu się wody.

·        Obserwowanie jak zachowuje się woda                               w przezroczystych, zamkniętych naczyniach, gdy zmienia się ich położenie. Wnioskowanie                         o odwracalności takich zmian.

·        Wlewanie wody kubkiem do butelki i zaznaczanie kreskami, ile wody przybyło.

 

·        Wlewanie i wylewanie wody z butelki oraz ustalenie, ile kubków wody mieści się w naczyniu.

 

·        Oglądanie naczynia do pomiaru płynu                                      i analizowanie informacji umieszczonej na miarce.

·        Pól litra, 1 litr, 2 litry – ile to płynu?

 
    

 

17.
    

Kupno i sprzedaż
    

1. Wspomaganie dzieci              w rozumieniu sensu sytuacji kupna i sprzedaży.

2. Poznawanie gradacji pieniądza i jego wartości nabywczej.

 
    

·        Odróżnianie monet ( grosze, złote) i banknotów                ( 10 złotych, 20 złotych) będących w użyciu od przedmiotów do nich podobnych, np   żetonów.

·        Zabawa w sklep.

·        Kiermasz ozdób świątecznych.           

 
    

 

 

 

Szkolny kiermasz świąteczny

18.
    

Czas. Dni i noce, pory roku, dni tygodnia, miesiące w roku.
    

1. Pomaganie uczniom                   w zorientowaniu się                    w rytmicznej organizacji czasu.

 

2. Obliczenia kalendarzowe              i zegarowe.
    

·           Rytmiczna organizacja czasu: rytm dnia i nocy

·           Rytmiczna organizacja czasu: rytm pór roku.

·           Rytmiczna organizacja czasu: kolejność dni tygodnia.

·           Tydzień jako 7 kolejnych dni.

·           Rytm miesięcy w roku. Rok jako 12 kolejnych miesięcy

·           Porównywanie różnych kalendarzy. Zapisywanie dat.

·           Wyszukiwanie w kalendarz : dat, tygodni, miesięcy,

·           Osadzenie wydarzeń w czasie: dziś – jutro – pojutrze oraz dziś – wczoraj – przedwczoraj

·           Próby odnajdywania dat.

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.