top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

XXI wiek
Od 2001 roku za jedno z najważniejszych zadań szkoły uznaliśmy wspieranie imprez podtrzymujących tradycje i tożsamość szkoły, wspieranie imprez sportowych i zajęć dodatkowych oraz motywowanie uczniów do pracy.

Wprowadzono hymn szkolny „Dokąd biegniesz”, kącik patrona, powstała galeria wyróżniających się absolwentów, strona internetowa szkoły, opracowaliśmy folder szkolny, wydaliśmy „Śpiewnik barbórkowy” i „Śpiewnik piosenki rajdowej”.
 
4 grudnia 2001 r. odbyły się u nas, z inicjatywy ówczesnej katechetki, Marioli Zawodiwskiej, pierwsze „Urodziny Barbórki”- impreza, na którą zapraszamy górników, ich rodziny, naszych rodziców i wszystkich, którzy chcą się z nami bawić i śpiewać.

28.V.2003 r. dzięki energii i przedsiębiorczości pani Katarzyny Czapli pojechaliśmy na I Szkolny Rajd Górski na Równicę, rok później zdobywaliśmy Magurkę.

Nasi uczniowie walczą o tytuł: „ Najlepszy z najlepszych”, co miesiąc przyznawany jest też tytuł: „Uczeń miesiąca”, zaś klasy biorą udział w rywalizacji o tytuł: „ Klasy z klasą”.

Od roku szkolnego 2001/2002, dzięki naszemu organowi prowadzącemu, realizujemy program profilaktyczny, w ramach którego organizujemy pomoc logopedyczną, pomoc w nauce, zajęcia terapeutyczne, realizujemy program siedmiu kroków, uczymy aktywnego spędzania wolnego czasu, odwiedzamy sale teatralne, wyjeżdżamy na wycieczki, duży nacisk kładziemy na zajęcia sportowe. Współpracujemy ze świetlicą socjoterapeutyczną „Dom Aniołów Stróżów”, strażą miejską , policją, strażą pożarną , placówkami oświatowymi mającymi swą siedzibę na terenie Załęża.

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.