top
logo

Kto jest kim w szkole

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

Pierwsze kroki w szkole - prezentacja

Szkoła Podstawowa nr 22
jest dobrze przygotowana do pracy z 6 - latkami. Dzięki przystapieniu do programu rządowego pod nazwą "Radosna Szkoła", otrzymaliśmy dofinansowanie, dzięki któremu urządzone zostało miejsce do zabawy i wypoczynku oraz plac zabaw.


                                     MIEJSCE DO WYPOCZYNKU I ZABAWY

                                                6 i 7 latki w swojej sali zabaw

                                                                 PLAC ZABAW

 

W trakcie pobytu w szkole dzieci otoczone są wszechstronną opieką nie tylko swojego wychowawcy, który czuwa przy swoich uczniach od pierwszej do ostatniej lekcji, lecz również przez wychowawców świetlicy.

Dzieci są w świetlicy podzielone na grupy nie większe niż 25 uczniów.

 

Wśród zadań świetlicy są zarówno zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia o charakterze terapeutycznym jak również oferowana jest pomoc w odrabianiu zadań domowych.

ŚWIETLICA SZKOLNA JEST CZYNNA CODZIENNNIE OD 6:45 - 16:15.

 

 

Dzieci mają możliwość korzystania ze zdrowych i smacznych obiadów oferowanych przez stołówkę szkolną.

Obiady są podzielone na dwie tury, które rozdzielają dzieci młodsze od starszych a długość przerw pozwala na spokojne spożycie posiłków.

 

Nad bezpieczeństwem dzieci na stołówce czuwają najczęściej wychowawcy świetlicy.


                                                             SALE LEKCYJNE

W salach lekcyjnych wyznaczono kąciki do zabawy, miejsca dla każdego dziecka do przechowywania podręczników, zeszytów, efektów pracy i i przyborów szkolnych. W nauczaniu wykorzystywane są innowacyjne metody pracy, m.in. praca z multibookiem (podręcznik multimedialny), z wykorzystaniem tablicy multimedialnej.

 
Szkoła zapewnia uczniom pomoc logopedy, który prowadzi zajęcia usprawniajace prawidłową wymowę, zajmuje się również diagnozą i terapią mowy dzieci.

 

 

 

 

Wszechstronną pomoc i opiekę zapewnia również szkolny pedagog, który prowadzi zajęcia ogólnorozwojowe oraz konsultacje dla rodziców.

W sposób ciągły monitoruje również postępy uczniów  i w razie potrzeby kieruje ich do poradni lub innych instytucji wspierających dzieci 6-letnie.


Pani Patrycja współpracuje również z wychowawcami sześciolatków oraz wychowawcami świetlicy, dbając o ich prawidłowe funkcjonowanie w szkole.

Staramy się aby dzieci w szkole nie tylko uczyły się i miło spędzały czas, bardzo dbamy również o ich zdrowie.

Jest to możliwe dzięki dobremu zapleczu na które skladają się: odnowiona i wyposażona w potrzebne sprzęty sala gimnastyczna, konpleks boisk oraz plac zabaw. Dzieci mają również możliwość uczestniczenia w zajęciach na basenie, na które są dowożone raz w tygodniu. W szkole działa również UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SOKÓŁ, którego opiekun czeka na nowe twarze.

          Nauka pływania                    Sala gimnastyczna                       Kompleks biosk

Zdrowie, to również zdrowe odżywianie. Od 2003 roku jesteśmy SZKOŁĄ PROMUJĄCĄ ZDROWIE.

Dzięki udzałowi w eropejskim programie "Owoce w szkole" OPIS oraz programie unijnym "Mleko dla Szkół, Mleko dla Zdrowia" OPIS, dzieci otrzymują w szkole owoce, warzywa, soczki i mleko.
Program unijny

 

 

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

SP22 wczoraj i dziś


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.