top
logo

Kto jest kim w szkole

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

EFS z flagą strona

Szkoła Podstawowa nr 22 rozpoczyna w tym roku realizację nowego prolektu edukacyjnego.

Tytuł projektu: Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować swoją edukacją
Okres realizacji projektu: III kw. 2018r. – II kw. 2020r.

Opis projektu: 
Projekt w ciągu 2 lat realizacji zakłada wsparcie procesów edukacyjnych 48 uczniów (22K i 26M) uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 22 w Katowicach i ma na celu poprawę efektywności kształcenia i wzrost kompetencji uczniów/uczennic, a także podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły.
W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie 5 rodzajów zajęć umożliwiających rozwój kompetencji i umiejętności społecznych uczniów zdolnych klas IV-VIII, obejmujących zajęcia informatyczne, kreatywne, matematyczne, językowe, przyrodnicze, zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć oraz wsparcie szkoleniowe dla 20 nauczycieli pracujących w szkole, a także objęcie wsparciem 10 rodziców, z którymi przewidziano regularną i stałą współpracę.
Zakres potrzeb wynika z przeprowadzonej analizy sytuacji szkoły.
 
Okres realizacji projektu: III kw. 2018r. – II kw. 2020r.
 
Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 157.413,96zł. Wartość dofinansowania z EFS i budżetu państwa wynosi łącznie 141 672,56 zł (w tym wsparcie finansowe EFS 85%,  budżet państwa 5%). Wkład własny miasta Katowice wynosi 10% całkowitej wartości projektu.Plakat Projekt  DOKUMENTY:

   Regulamin udziału w projekcie

   ZAŁĄCZNIKI   (pdf pdf)

1. DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE,
    ZGODA RODZICA / OPIEKUNA  na udział dziecka/podopiecznego
    w projekcie, OŚWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na nieodpłatne wykorzystanie
    wizerunkuw projekcie

2. DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE dla rodziców.

3. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania, uczestników projektu

4. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania, uczestników projektu

5. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU (RODO)

...........................................................................................................

Dnia 25.10.2018 w Szkole Podstawowej nr 22 w Katowicach odbyły się komisyjne wybory oferty dotyczącej szkolenia dla nauczycieli. Szkolenie przeprowadzi firma ProEduco.

.........................................................................................................

W związku z realizacją projektu „Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować swoją edukacją”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs) i koniecznością organizacji wycieczek dla uczniów, Wnioskodawca –Miasto Katowice upublicznia niniejsze zapytanie ofertowe i zaprasza do złożenia ofert.
..........................................................................................................

Zapraszamy do składania ofert na dostawę sprzętu, mebli, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych w celu doposażenia placówki szkolnej – Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach, w ramach realizacji projektu pn. „Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować swoją edukacją”, w szczególności doposażenie pracowni informatycznej, matematycznej, przyrodniczej oraz zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dodatkowych z języka angielskiego oraz zajęć rozwijających kreatywność.

Treść zapytania została upubliczniona w Bazie Konkurencyjności pod adresem:

Załączniki:
- Ogłoszenie ofety pracy dla nauczyciela prowadzącego zajęcia pozalekcyjnej
- Zapytanie ofertowe.
- Szczegółowy opis zakresu oferty
- Formularz ofertowy w związku z zapytaniem ofertowym nr 2/2018/SP22 z dnia 30.10.201 - zad.1
- Formularz ofertowy dostawy w związku z zapytaniem ofertowym nr 2/2018/SP22 z dnia 30.10.2018 - zad.2
- Formularz ofertowy dostawy w związku z zapytaniem ofertowym nr 2/2018/SP22 z dnia 30.10.2018 -zad 3
- Formularz ofertowy dostawy w związku z zapytaniem ofertowym nr 2/2018/SP22 z dnia 30.10.2018 -zad 4
- Załącznik nr 3 w związku z zapytaniem ofertowym nr 2/2018/SP22 z dnia 30.10.2018 - wzór umowy

..........................................................................................................

Zapraszamy do składania ofert na dostawę sprzętu, pomocy dydaktycznych w celu doposażenia placówki szkolnej – Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach, w ramach realizacji projektu pn. „Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować swoją edukacją”, w szczególności doposażenie pracowni informatycznej, matematycznej, przyrodniczej oraz zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dodatkowych z języka angielskiego oraz zajęć rozwijających kreatywność.

Treść zapytania została upubliczniona w Bazie Konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1149906

........................................................................................................

06.11.2018
Zapytanie ofertowe
W związku z realizacją projektu „Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować swoją edukacją”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs) i koniecznością organizacji wycieczek dla uczniów, Wnioskodawca –Miasto Katowice upublicznia niniejsze zapytanie ofertowe i zaprasza do złożenia ofert.
Treść zapytania ofertowego z załącznikami

............................................................................................................

Dnia 14.11.2018 w Szkole Podstawowej nr 22 w Katowicach odbyły się komisyjne wybory oferty dotyczącej organizacji wycieczek dla uczniów w ramach projektu "Przyszłość należy do nas, czyli jak pokierować swoją edukacją". Wycieczki zorganizuje Biuro Podróży "Babino" z Katowic.

 ...........................................................................................................

16.11.2018
Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności - Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych w celu doposażenia placówki szkolnej – Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1149906
...........................................................................................................

23.11.2018
Zapraszamy do składania ofert na dostawę sprzętu biurowego w celu doposażenia placówki szkolnej – Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach, w ramach realizacji projektu pn. „Przyszłość zależy odnas, czyli jak pokierować swoją edukacją”, w szczególności doposażenie
informatycznej, matematycznej, przyrodniczej oraz zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dodatkowych z języka angielskiego oraz zajęć rozwijających kreatywność.
Treść zapytania została upubliczniona w Bazie Konkurencyjności pod adresem:
..............................................................................................................

 29.11.2018
Protokół z postępowania dla zamówienia dotyczącego dostawy sprzętu i pomocy dydaktycznych w celu doposażenia placówki szkolnej. Treść protokołu

.............................................................................................................

 02.02.2019
PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA DLA ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych oraz urządzeń multimedialnych w celu
doposażenia placówki szkolnej – Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach
Treść protokołu
..............................................................................................................

Zapraszamy do składania ofert na dostawę pomocy dydaktycznych w celu doposażenia placówki szkolnej – Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach, w ramach realizacji projektu pn. „Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować swoją edukacją”.
Treść zapytania została upubliczniona w Bazie Konkurencyjności pod adresem:
................................................................................................................

03.09.2019
Ogłoszenie o naborze na stanowisko koordynatora projektu

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego ogłasza nabór na wolne stanowisko koordynatota projektu "Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować swoją edukacją", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Treść ogłoszenia
.................................................................................................................
03.09.2019
Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela prowadzącego zajęcia pozalekcyjne z przyrody

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego ogłasza nabór na wolne stanowisko - nauczyciela prowadzącego zajęcia pozalekcyjne z przyrody w ramach realizacji projektu "Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować swoją edukacją", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Treść ogłoszenia
................................................................................................................

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

SP22 wczoraj i dziś


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.