top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

EFS z flagą strona

Szkoła Podstawowa nr 22 rozpoczyna w tym roku realizację nowego prolektu edukacyjnego.

Tytuł projektu: Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować swoją edukacją
Okres realizacji projektu: III kw. 2018r. – II kw. 2020r.

Opis projektu: 
Projekt w ciągu 2 lat realizacji zakłada wsparcie procesów edukacyjnych 48 uczniów (22K i 26M) uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 22 w Katowicach i ma na celu poprawę efektywności kształcenia i wzrost kompetencji uczniów/uczennic, a także podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły.
W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie 5 rodzajów zajęć umożliwiających rozwój kompetencji i umiejętności społecznych uczniów zdolnych klas IV-VIII, obejmujących zajęcia informatyczne, kreatywne, matematyczne, językowe, przyrodnicze, zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć oraz wsparcie szkoleniowe dla 20 nauczycieli pracujących w szkole, a także objęcie wsparciem 10 rodziców, z którymi przewidziano regularną i stałą współpracę.
Zakres potrzeb wynika z przeprowadzonej analizy sytuacji szkoły.
 
Okres realizacji projektu: III kw. 2018r. – II kw. 2020r.
 
Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 157.413,96zł. Wartość dofinansowania z EFS i budżetu państwa wynosi łącznie 141 672,56 zł (w tym wsparcie finansowe EFS 85%,  budżet państwa 5%). Wkład własny miasta Katowice wynosi 10% całkowitej wartości projektu.Plakat Projekt  DOKUMENTY:

   Regulamin udziału w projekcie

   ZAŁĄCZNIKI   (pdf pdf)

1. DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE,
    ZGODA RODZICA / OPIEKUNA  na udział dziecka/podopiecznego
    w projekcie, OŚWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na nieodpłatne wykorzystanie
    wizerunkuw projekcie

2. DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE dla rodziców.

3. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania, uczestników projektu

4. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania, uczestników projektu

5. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU (RODO)

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.